MAHA DBT Farmar / महाडीबीटी शेतकरी योजना

आवश्यक कागदपत्रे

उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील

आवश्यक कागदपत्रे

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×