Day December 23, 2023

मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६७० जागा

0 पदांच्या जागा मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६७० जागा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अधिपत्याखालील जलसंधारण व जिल्हा परिषद यंत्रणेमधील जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) पदाच्या एकूण ६७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×