Day September 25, 2023

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना // PM Vishwakarma Yojana

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना नोंदणी पीएम विश्वकर्मा योजना, ज्याला अनेकदा पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान म्हणून संबोधले जाते, 5% पीए या 4 वर्षांच्या व्याज दराने 3 लाख रुपयांपर्यंत संपार्श्विक मुक्त वित्तपुरवठा प्राप्त करणे सोपे करते. MoMSME (Micro, Small and Medium Enterprises मंत्रालय)…

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×