Day August 27, 2023

शेळी पालन योजना २०२३ | ७५% अनुदान मिळणार

शेली पालन प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र 2023 लाभ कोणाला ? या योजनेचा लाभ हा प्रत्येक अर्जदाराला देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा आहे असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.या योजनेचा लाभ घेताना सर्व घटकातील लाभार्थींना हे अनुदान मिळावे हीच भूमिका असल्याचे सरकार कडून सांगण्यात आले.परंतु…

तुम्हालाही पीएम किसान योजनेचा 14वा हप्ता मिळाला नसेल तर लगेच करा. / If you too have not received the 14th installment of PM Kisan Yojana, do so immediately.

PM-KISAN योजना चा 15 वा हप्ता जारी करण्याची शक्यता आहे. “पीएम-किसान योजनेंतर्गत, सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक 6,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो, जो 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये देय आहे.” पीएम किसान ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे जी देशातील…

कडबा कुट्टी मशीन अनुदान योजना 2023 | शेतकऱ्यांना कडबा कुट्टी मशीन खरेदीसाठी मिळणार 50 टक्के अनुदान / kadba kutti machine yojana 2023.

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय केला जातो. अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळण्याकरिता शेतकरी शेती व्यवसायाबरोबर गाई, म्हशी, शेळी, मेंढी, गुरे-ढोरे पालन करत असतो.  आजही मोठ्या प्रमाणात पशु पालन व्यवसाय ग्रामीण भागात केला जातो. ज्या…

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×