शेतकरी कर्जे विविध कर्ज मिळवा – Agricultural Loans in India

कृषी कर्जाचे प्रकार (कृषी कर्ज योजना) - पात्रता, योजना, व्याजदर

कृषी कर्जाचे प्रकार - Agriculture Loan Scheme

शेतकर्यांना शेतीत प्रगती करण्यासाठी अनेक प्रकारचे कर्ज मिळतात. या कर्जाचा वापर व हेतू लक्षात घेता आपण त्यांची ३ मुख्य गटांमध्ये विभागणी करू शकतो.

१. पिक कर्ज योजना महाराष्ट्र (Working Capital)

शेती करण्यासाठी जे खर्च केले जातात ते प्रत्येक वर्षासाठी काढावेत, फलकातून मोठ्या प्रमाणावर कर्जाला (कृषी कर्ज) आपण पिक कर्ज (चालते भांडवल) असे म्हणतो.
बिबियाणे खाते, आंतरमशागती, विकता खर्चासाठी आपल्याला पिककर्ज भेटते. पर्यायासाठी पिकक कराव्या लागणा-या मगतीपासून ते पिक कापणीचा जेवढा खर्च, तो किंवा पिक कर्ज पणाला लागण्याचे मोड.
विशिष्ट विशिष्ट वैशिष्टय़ म्हणजे हे स्पष्टीकरण दर्शवून तुम्ही हे पीक कर्ज काढू शकता त्यानुसार बदलू शकता आणि परत भरू शकता. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ता‍ती होती, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍) तुम्ही जे पैसे पिकचं कर्ज खात्यात भरून ठेवता त्या रकमेच तुम्ही व्याज वाचत आहात.
पीक कर्जाची मुदत एक ते तीन वर्ष किंवा पाच वर्ष असू शकते.
पिक कर्ज: पीक कर्जानुसार ६ महिने किंवा एका वर्षात कर्जाची रक्कम व्याजाने भरून घेणे (फिरून घेणे) आवश्यक असते. याची नोंद ३ ते ५ वर्ष असते.
तुम्ही ₹१,००,००० कर्ज काढले. त्यावर एका वर्षाचे १०% व्याज आहे, म्हणजे ₹१०,०००. एकूण रक्कम झाली ₹१,१०,००० रुपये, ती तुम्हाला एका वर्षात पूर्णपणे भरायची आहे. ती भरल्यानंतर तुम्ही तुमच्या गरज, पीक व पात्रतेनुसार त्याच्यातले एक लाख परत काढू शकता. व्याज परत भेटत नाही. या हेरा-फेरीला नवजून किंवा फिरवून घेणे असे म्हणतात.

२. मुदत कर्ज (Investment Loan / Term Loan)

शेतीसोबत अनेक संलग्न उपक्रम आणि प्रकल्प आहेत ज्यासाठी आपल्याला निधीची आवश्यकता आसते. हे सिंचन, पाइपलाइन, पोल्ट्री, डेअरी फार्म, असू शकते.
कर्जमाफी किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी जे कर्ज काढले जाते त्याला आपण ‘मुदत’ कर्ज म्हणतो. उदाहरण – हारतुरे, सुरक्षालाईन, पोल्ट्री, म्हैस खरेदी करायच्या असतील, ट्रॅक्‍ट करा आणि इतर शेती अवजारे खरेदी कराल तर तुम्‍हाला लाभ गल्‍ल गाऊ.
या गोष्टीसाठी खरेदीच खर्चाची गरज असते, जी तुमची कर्जा द्वारे भेटते. रक्कम आपल्याला पिक कर्जा सुविधा. तुम्ही तुम्ही एकदा कर्ज खात्यात पैसे जमा केले की ते परत काढू शकत नाही.
या कर्जाची साधारणतः तीन ते सात वर्ष असते. ही तुम्ही कोणत्या प्रकारची कर्जे काढली आहे आणि तुमची पीक प्रणाली काय आहे?
मुदत कर्ज याची मुदत ३,५ किंवा ७ वर्ष असून तुमच्या उत्पादन चक्रानुसार समान हप्ते करून दिले जातीत. विविध प्रकल्पांच्या हप्त्याची कालावधी काही अशा प्रकारे असू शकते: उदाहरणार्थ
मुदत कर्ज याची मुदत ३,५ किंवा ७ वर्ष असून तुमच्या उत्पादन चक्रानुसार समान हप्ते करून दिले जातीत. विविध प्रकल्पांच्या हप्त्याची कालावधी काही अशा प्रकारे असू शकते: उदाहरणार्थ

२. मुदत कर्ज (Investment Loan / Term Loan)

मालमत्ता तारण ठेवून, अर्थातच, गहाण ठेवून जे कर्ज मिळते, त्याला मालमत्ता गहाण कर्ज असे म्हणतात. दैनंदिन जीवनातील उदाहरण म्हणजे सोने तारण कर्ज. त्यात सोने गहाण ठेवून, तुम्हाला ठेवलेल्या सोन्याच्या मूल्यांकनावर आधारित रक्कम मिळते. तसेच, मका, बेदाणा, काजू, सोयाबीन आणि इतर पिके आहेत ज्यांना तुम्ही बँकांकडून कर्ज घेऊ शकता.
मालमत्ता तारण ठेवून, अर्थातच, गहाण ठेवून जे कर्ज मिळते, त्याला मालमत्ता गहाण कर्ज असे म्हणतात. दैनंदिन जीवनातील उदाहरण म्हणजे सोने तारण कर्ज. त्यात सोने गहाण ठेवून, तुम्हाला ठेवलेल्या सोन्याच्या मूल्यांकनावर आधारित रक्कम मिळते. तसेच, मका, बेदाणा, काजू, सोयाबीन आणि इतर पिके आहेत ज्यांना तुम्ही बँकांकडून कर्ज घेऊ शकता.

या कर्ज विभागांमध्ये मोडणारे अनेक शेती कर्जाचे प्रकार खालील प्रमाणे आहेत:

कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट काय?

शेती कर्जाचा उद्दिष्ट म्हणजे मोठ्या व्याजदर लावणे मुख्यत्वे त्यांच्या आर्थिक हाताच्या शेती कामात सहभागी होतील

कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट काय?

कृषी कर्जासाठी पात्रता

Agriculture Loan Eligibility

तुम्ही निवडून घेतलेल्या कर्जाच्या प्रकारावर आधारित कृषी कर्ज पात्रता बदलू शकतात. तथापि, सामान्यीकृत पात्रता निषिद्ध खालीलप्रमाणे आहेत:

कृषी कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

Documents Required For Agriculture Loan

शेती कर्जासाठी अर्ज कसा करावा?

Agriculture Loan Interest Rate

आर्थिक विकासासाठी कृषी उपक्रम किंवा पशुपालन, मतपालन किंवा जमीन किंवा शेतीची साधने खरेदी करणे या नियमांशी संबंधित शेतकर्‍यांचे कर्ज घेतले जाते. शेतकरी 7% वर्षापासून सुरू होणार कर्जे आकारणी करू शकतात. कर्जाच्या रकमेच्या 0 ते 4% दरम्यान प्रक्रिया शुल्क.

भारतातील कृषी कर्जाचे व्याज दर

आर्थिक विकासासाठी कृषी उपक्रम किंवा पशुपालन, मतपालन किंवा जमीन किंवा शेतीची साधने खरेदी करणे या नियमांशी संबंधित शेतकर्‍यांचे कर्ज घेतले जाते. शेतकरी 7% वर्षापासून सुरू होणार कर्जे आकारणी करू शकतात. कर्जाच्या रकमेच्या 0 ते 4% दरम्यान प्रक्रिया शुल्क.

अस: उपलब्ध माहिती खात्री खात्रीपूर्वक सर्व प्रयत्न केले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूक जाततेबद्दल आम्ही दिले नाही. कृपया निवडक निवडणूक योजनांची माहिती द्या.

Section Title

किनवट तालुका नवीन यादी / 04/01/2024

मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र...

Ayushman Bharat Health Account (ABHA)

आयुष्मान भारत आरोग्य खाते काय...

पोळा सण

पोळा सण का साजरा केला जातो. भारत...

सार्वजनिक गणेश उत्सव ऑनलाईन परवाना

सार्वजनिक गणेश उत्सव परवाना अर्ज...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×