मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी सिंगोडा

2324RNRHR4096SIN02102356Jayvant Dama KinakeSINGODA107111111003148UTIB0SNDCC17616
2324RNRHR4096SIN02102357KUNDAN UTTAM RATHODsingoda107111111100360UTIB0SNDCC117272
2324RNRHR4096SIN02102358mirabai jayvant kinakesingoda107111111003149UTIB0SNDCC17616
2324RNRHR4096SIN02102359sahebrao durga meshramsingoda107111111100292UTIB0SNDCC123664
2324RNRHR4096SIN02102360VASANT UTTAM RATHODSINGODA107111111003123UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN01054743avinash dulsing pawarSingoda107111111003084UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096SIN01054744GANGARAM DAMA KINAKESINGODA107111111003146UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096SIN01054746parubai mohan chavhansingoda107111111104637UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096SIN01054747RENUKA GANGARAM KINAKESINGODA107111111003147UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096SIN01054748sharayu sanjay rathodSingoda107111111102077UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096SIN00151361AHILYABAI RAMA KUMARESINGODA37440645999SBIN00064379112
2223RNRHR4096SIN00151369Ajesh Shankar RathodSINGODA107111111104630UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00151390ALKA VITTHAL RATHODSINGODA107111111104001UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00151406AMOL MANOHAR MENDHESINGODA107111111003145UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00151430ANIL VISHVANATH MENDHESINGODA37862205721SBIN00064375576
2223RNRHR4096SIN00151474ANKUSH GULAB KAMBALESINGODA30478567303SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00151490ANUSAYA RAVINDRA MESHRAMSINGODA33041421030SBIN00064379384
2223RNRHR4096SIN00151504ARJUN KHETRU KANAKESINGODA11572727726SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00151508ARJUN MOTIRAM GEDAMSINGODA107111111003165UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00151530ARVIND GULAB KAMBALESINGODA11572728323SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00151539ARVIND PRABHAKAR MESHRAMSINGODA30982687387SBIN000643714008
2223RNRHR4096SIN00151549ASHABAI RAYBHAN KAMBALESINGODA107111111003183UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00151567Ashok Khetru KanakeSINGODA31868191543SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00151682Bapurao Laxaman BorkarSINGODA107111111003100UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00151708Bhagibai Sambha ArakeSINGODA107111111003209UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096SIN00151771Bhimrav Lakhu kannakeSINGODA11572718520SBIN00064375984
2223RNRHR4096SIN00151848Chintaman Dasu ChavhanSINGODA107111111003192UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096SIN00151853Chukabai Janusing RathodSINGODA107111111003085UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00151934DEVKABAI TUKARAM PAWARSINGODA107111111003120UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096SIN00151979DHURPATABAI DEVRAO KANAKESINGODA34732449225SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00152035DULSING PRATAPSING PAWARSINGODA107111111003202UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096SIN00152059Eshwar Janusing RathodSINGODA107111111104002UTIB0SNDCC110744
2223RNRHR4096SIN00152255Gulab Dattuji KambleSINGODA11572718519SBIN000643710880
2223RNRHR4096SIN00152313Indirabai Laxmanrao PandhareSINGODA107111111003136UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096SIN00152332Jalapat Motiram MadaviSINGODA107111111003177UTIB0SNDCC19792
2223RNRHR4096SIN00152405Kailas Bapurao BorkarSINGODA107111111003103UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00152410KAILASH ISHWAR BHUTSINGODA107111111000555UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096SIN00152506kavita omkar chavanSINGODA107111111003141UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096SIN00152509KAVITA VISHVANATH MENDHESINGODA107111111003138UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096SIN00152531KHETRU LAKHU KANAKESINGODA11572718553SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00152554KISHAN LAKHU KANAKESINGODA30723381978SBIN00064375984
2223RNRHR4096SIN00152582Koushabai Prakash RathodSINGODA30886331554SBIN00064375440
2223RNRHR4096SIN00152666LATABAI SHANKAR RATHODSINGODA107111111003161UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00152757Madhav Lakhu KanakeSINGODA107111111003122UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00152805MAINABAI UTTAM MESHRAMSINGODA107111111003210UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096SIN00152854MANOHAR RAMA MENDHESINGODA107111111003102UTIB0SNDCC17072
2223RNRHR4096SIN00152886MAYA RAMESH MENDHESINGODA107111111102466UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00152897MEERABAI SITARAM CHAVHANSINGODA107111111003171UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00152973MUNSING JANUSING RATHODSINGODA107111111003176UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096SIN00153008Namadev Bajirav RathodSINGODA32188717764SBIN00064377208
2223RNRHR4096SIN00153019Namdev Mahadev WaghamareSINGODA107111111003130UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00153085NARSING PRAKASH RATHODSINGODA107111111003112UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00153118NILESH NAMDEVRAO RATHODSINGODA107111111104000UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00153126NILIMA NARESH RATHODSINGODA107111002102348UTIB0SNDCC19248
2223RNRHR4096SIN00153194Pandurang Madhav KannakeSINGODA32244823871SBIN00064375984
2223RNRHR4096SIN00153236Payal Nilesh RathodSINGODA39422248672SBIN00064375440
2223RNRHR4096SIN00153243PISABAI GULAB MESHRAMSINGODA34391417720SBIN00064379384
2223RNRHR4096SIN00153323Pramod Jayavant ChavhanSINGODA33140673936SBIN00064373536
2223RNRHR4096SIN00153325PRAMOD LAXMAN PDHARE.SINGODA107111111003133UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00153393Puja Dilip PawarSINGODA107111111000916UTIB0SNDCC112648
2223RNRHR4096SIN00153434Raghunath Mahadev WaghamareSINGODA107111111003111UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00153440RAHUL DULSING PAWARSINGODA107111111003097UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00153518RAMA GANGARAM KELZARAKARSINGODA107111111003129UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00153544rambhau khenu kannakeSINGODA30327850342SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00153546RAMBHAU MOTIRAM GEDAMSINGODA31866294187SBIN00064378976
2223RNRHR4096SIN00153587RAMESH MANAKU GEDAMSINGODA30840524796SBIN000643711560
2223RNRHR4096SIN00153701Raybhan Dattu KambaleSINGODA107111111003172UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00153711REKHABAI DULSING PAWARSINGODA11572720516SBIN00064379112
2223RNRHR4096SIN00153718Reshma Ganesh RathodSINGODA107111111003195UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096SIN00153745Rukhamabai Namadev RathodSINGODA107111111003106UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00153747RUKHMABAI BANDU MESHRAMSINGODA37832280181SBIN000643711968
2223RNRHR4096SIN00153750Rukhmabai Madav KanakeSINGODA107111111003180UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096SIN00153846sandip manohar mendheSINGODA107111111003144UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00153941SARANG VISHWANATH SAWKARSINGODA107111111003124UTIB0SNDCC114960
2223RNRHR4096SIN00153969SAVITA YADAV CHAVHANSINGODA107111111003142UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096SIN00153972SAVITABAI SAMBHA ADESINGODA107111111003126UTIB0SNDCC112784
2223RNRHR4096SIN00154030shamrav bapurav kusramSINGODA107111111003117UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00154046SHANKAR MAHADU RATHODSINGODA107111111003160UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096SIN00154121Shivaji Jayvantrav ChavhanSINGODA107111111104148UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096SIN00154201SNEHA MANOJ RATHODSINGODA34615080817SBIN00064375440
2223RNRHR4096SIN00154396SURESH RAMJI KUMARESINGODA34615109634SBIN00064372992
2223RNRHR4096SIN00154423SUSHMA VISHWNATH SAWKARSINGODA107111111003121UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096SIN00154455Tulashiram Sitru MadaviSINGODA107111111003127UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096SIN00154478UKANDA BHAGU PAWARSINGODA11572728367SBIN00064378704
2223RNRHR4096SIN00154523UTTAM DHANU PAWARSINGODA33132351749SBIN00064375440
2223RNRHR4096SIN00154579Vasantarao Namdevrav RathodSINGODA32445162389SBIN00064379112
2223RNRHR4096SIN00154669vilas punaji mendheSINGODA107111111003188UTIB0SNDCC111288
2223RNRHR4096SIN00154697VINABAI PANDURANG PAWARSINGODA107111111003090UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096SIN00154716VINOD LAXMANRAO PANDHARESINGODA107111111003135UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00154750Vishvanath Rama MendheSINGODA107111111003143UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00154776VITTHAL PRAKASH RATHODSINGODA32086113315SBIN00064373672
2223RNRHR4096SIN00154810Yamunabai Jalapat MadaviSINGODA36955599318SBIN00064379792
2223RNRHR4096SIN00154825YASHVANT LAKSHMAN BETALSINGODA107111111102080UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00134295bebibai tulshiram pawarsingoda107111111003200UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096SIN00134474Dilip Tulshiram Pawarsingoda107111111003198UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096SIN00134485dip keshav rathodsingoda107111111104629UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096SIN00134602gojibai ganu pawarsingoda33124333707SBIN00064374488
2223RNRHR4096SIN00134647hiraman dasu chavhansingoda107111111003193UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00134776kavitabai munsing rathodsingoda107111111003205UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096SIN00134941manikrao lakhusingoda107111111003153UTIB0SNDCC15984
2223RNRHR4096SIN00134957maroti devrav kanakesingoda107111111104627UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096SIN00135129pandurang karnu gurnulesingoda30723363595sbin00064376800
2223RNRHR4096SIN00135253PREMDAS GOBARYA PAWARsingoda34751902795SBIN00111597208
2223RNRHR4096SIN00135364ramesh rama mendhesingoda107111111103086UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096SIN00135515sanjay devrav kanakesingoda107111111104628UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096SIN00135662shevantabai gobra pawarsingoda107111111003091UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096SIN00135878ulkabai manohar mendhesingoda107111111003150UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096SIN00129457bhibhishan sahebrao meshramsingoda107111111100291UTIB0SNDCC110336
2223RNRHR4096SIN00129496GAJANAN BAPRAO BORKARsingoda107111111003101UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096SIN00129502ganesh shankarrao shrimanvarsingoda107111111003092UTIB0SNDCC19520
2223RNRHR4096SIN00129606nirmala mohan adesingoda107111111003163UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00129648prem vachu rathodsingoda107111111003196UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096SIN00129683ramesh shankar shrimanvarsingoda107111111003094UTIB0SNDCC19520
2223RNRHR4096SIN00129764sitabai ragunath waghmaresingoda107111111003114UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096SIN00129790Sunita Jaywant Chavhansingoda107111002103041UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096SIN00129815ULHAS SURYBHAN BORKARsingoda107111111003105UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096SIN00129836VIKRANT SADASHIV CHAVHANsingoda107111111000172UTIB0SNDCC16664
2324RNRHR4096SIN02102361akash vishwanath sawkarSINGODA,patoda107111111003115UTIB0SNDCC124285
2324RNRHR4096SIN02102362ATISH PANDURANG RATHODSINGODA,titvi107111111003189UTIB0SNDCC122712
2324RNRHR4096SIN02102363VISHAL PANDURANG RATHODSINGODA,titvi107111111003191UTIB0SNDCC121896
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×