मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी सावरगाव तांडा

2324RNRHR4096SAV02097258Fatusingh Mangalsingh ChoufadeSavargaon Tanda106911002003868UTIB0SNDCC112410
2324RNRHR4096SAV02097259Madan Kalu ChowphadeSavargaon Tanda62376475668SBIN002045720400
2324RNRHR4096SAV02097260Munkadrao Laxmun TarpeSavargaon Tanda62375798410SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02097261Nagnath Bachansingh BaddawalSavargaon Tanda107011111005419UTIB0SNDCC119890
2324RNRHR4096SAV02097262Narayan Shankar GaikwadSavargaon Tanda107011111005414UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV02097263Narmada Govind ChowphadeSavargaon Tanda62432261596SBIN00204579690
2324RNRHR4096SAV02097264Nyalsingh Mahadu PandhareSavargaon Tanda80049125949MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV02097265Pandurang Raghoji DeshmukheSavargaon Tanda54101025816MAHG000410118190
2324RNRHR4096SAV02097266Ramnath Chatrusingh BaddawalSavargaon Tanda107011111005418UTIB0SNDCC119890
2324RNRHR4096SAV02097267Savita Arjun DarshanwadSavargaon Tanda80042696885MAHG000410110370
2324RNRHR4096SAV02097268Tikachand ZadrayaSavargaon Tanda80008384061MAHG000410130940
2324RNRHR4096SAV02043094Bivlibai Harilal RathodSavargaon Tanda107011111005481UTIB0SNDCC112580
2324RNRHR4096SAV02043095Ganpat Harilal RathodSavargaon Tanda1070 11111 005481UTIB0SNDCC122610
2324RNRHR4096SAV02032494Omkarsingh Jagansingh ChopadeSavargaon Tanda80064399752MAHG00041019860
2324RNRHR4096SAV02032495Renukabai Vithal GaikwadSavargaon Tanda62394694372SBIN002045716660
2324RNRHR4096SAV02032496Tilusing Srichand PadwaleSavargaon Tanda107011111102758UTIB0SNDCC19860
2324RNRHR4096SAV02032497Vijay Tillu PadvaleSavargaon Tanda107011002108302UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV02032498Yashodabai Tillu PadvaleSavargaon Tanda107011002108753UTIB0SNDCC19860
2324RNRHR4096SAV02019150Anjanabai Ramesh ChavreSavargaon Tanda80055800279MAHG000410115130
2324RNRHR4096SAV02019151Bapurao Rupla RathoreSavargaon Tanda6250148729SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019152Ganpat Harilal RathodSavargaon Tanda107011111005500UTIB0SNDCC16630
2324RNRHR4096SAV02019153Gobansingh Gorsingh PandhareSavargaon Tanda38808855153SBIN00204576800
2324RNRHR4096SAV02019154Jalba Mahajan GaikwadSavargaon Tanda62347017293SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019155Munkadrao Laxmun TarpeSavargaon Tanda62375798410SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019156Nanangsing Mahadu PandhareSavargaon Tanda80004131455MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV02019157Premsingh Tarachand RathodSavargaon Tanda80081841884MAHG000410117850
2324RNRHR4096SAV02019158Santosh Ramkishan FarrasSavargaon Tanda54101028602MAHG000410124990
2324RNRHR4096SAV02019159Shankar Jawaharsing PeleSavargaon Tanda62468537190SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019160Suraj Mauja ChopadeSavargaon Tanda62315766695SBIN002045715640
2324RNRHR4096SAV02019090Anjanabai Ramesh ChavreSavargaon Tanda80055800279MAHG000410115130
2324RNRHR4096SAV02019091Bapurao Rupla RathoreSavargaon Tanda6250148729SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019092Ganpat Harilal RathodSavargaon Tanda107011111005500UTIB0SNDCC16630
2324RNRHR4096SAV02019093Gobansingh Gorsingh PandhareSavargaon Tanda38808855153SBIN00204576800
2324RNRHR4096SAV02019094Jalba Mahajan GaikwadSavargaon Tanda62347017293SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019095Munkadrao Laxmun TarpeSavargaon Tanda62375798410SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019096Nanangsing Mahadu PandhareSavargaon Tanda80004131455MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV02019097Premsingh Tarachand RathodSavargaon Tanda80081841884MAHG000410117850
2324RNRHR4096SAV02019098Santosh Ramkishan FarrasSavargaon Tanda54101028602MAHG000410124990
2324RNRHR4096SAV02019099Shankar Jawaharsing PeleSavargaon Tanda62468537190SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019100Suraj Mauja ChopadeSavargaon Tanda62315766695SBIN002045715640
2324RNRHR4096SAV02019030Anjanabai Ramesh ChavreSavargaon Tanda80055800279MAHG000410115130
2324RNRHR4096SAV02019031Bapurao Rupla RathoreSavargaon Tanda6250148729SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019032Ganpat Harilal RathodSavargaon Tanda107011111005500UTIB0SNDCC16630
2324RNRHR4096SAV02019033Gobansingh Gorsingh PandhareSavargaon Tanda38808855153SBIN00204576800
2324RNRHR4096SAV02019034Jalba Mahajan GaikwadSavargaon Tanda62347017293SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019035Munkadrao Laxmun TarpeSavargaon Tanda62375798410SBIN002045716490
2324RNRHR4096SAV02019036Nanangsing Mahadu PandhareSavargaon Tanda80004131455MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV02019037Premsingh Tarachand RathodSavargaon Tanda80081841884MAHG000410117850
2324RNRHR4096SAV02019038Santosh Ramkishan FarrasSavargaon Tanda54101028602MAHG000410124990
2324RNRHR4096SAV02019039Shankar Jawaharsing PeleSavargaon Tanda62468537190SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV02019040Suraj Mauja ChopadeSavargaon Tanda62315766695SBIN002045715640
2324RNRHR4096SAV01916679Balkishan Ganpat RathoreSavargaon Tanda80059817983MAHG00041109860
2324RNRHR4096SAV01916680Devisingh Gorsingh PandhareSavargaon Tanda80059246826MAHG00041104590
2324RNRHR4096SAV01916681Tulsabai Lakhan ChauphadeSavargaon Tanda80014479047MAHG00041104930
2324RNRHR4096SAV01916682Uttam Harilala RathodSavargaon Tanda107011111005497UTIB0SNDCC125500
2324RNRHR4096SAV01873879Chatrusingh Bingya BaddavalSavargaon Tanda62387091724SBIN00204575270
2324RNRHR4096SAV01873880Harsing Ramchandra PandhareSavargaon Tanda624887652994SBIN002045710030
2324RNRHR4096SAV01873881Madansingh Sardar PeleSavargaon Tanda62376435181SBIN002045713430
2324RNRHR4096SAV01873882Mehrsingh Raichand PadhareSavargaon Tanda62380888056SBIN002045714960
2324RNRHR4096SAV01873883Motiram Narayan BhurkeSavargaon Tanda34665896621SBIN002045724990
2324RNRHR4096SAV01873884Sardar Gorsingh PandhareSavargaon Tanda80035475785MAHG00041014590
2324RNRHR4096SAV01873885Subhidrabai Ganpat GaikwadSavargaon Tanda80008698090MAHG00041016460
2324RNRHR4096SAV01873886Vanitabai Laxman GaikwadSavargaon Tanda80009842363MAHG00041015780
2324RNRHR4096SAV01840199Ankush Ganpat RathodSavargaon Tanda80075230442MAHG00041016290
2324RNRHR4096SAV01840200Baba Amarya ChopadeSavargaon Tanda54101029901MAHG000410116320
2324RNRHR4096SAV01840201Balram Jawaharsing PadwaleSavargaon Tanda62435400447SBIN002045722270
2324RNRHR4096SAV01840202Baluram Bhiku JadhavSavargaon Tanda62376485178SBIN002045720060
2324RNRHR4096SAV01840203Battesiyabai Chandrasingh ChoufadeSavargaon Tanda80067621550MAHG00041017480
2324RNRHR4096SAV01840205Bhavsingh Ranjit BadadeSavargaon Tanda107011111106917UTIB0SNDCC121930
2324RNRHR4096SAV01840206Biamsingh Raosingh SableSavargaon Tanda62315630945SBIN002045727540
2324RNRHR4096SAV01840207Bitla Jaisa SableSavargaon Tanda62435400527SBIN002045713090
2324RNRHR4096SAV01840208Chanabai Fattusing PandhareSavargaon Tanda80009763547MAHG00041014930
2324RNRHR4096SAV01840210Chandersingh Mojiram ChoufadeSavargaon Tanda54101038495MAHG000410125500
2324RNRHR4096SAV01840211Chandrabhan Ganpati ModeSavargaon Tanda541010247798MAHG000410112580
2324RNRHR4096SAV01840212Darbar Gulabsingh ChowfadeSavargaon Tanda107011111106913UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV01840214Deepak Ganpat RathodSavargaon Tanda80056167298MAHG00041017480
2324RNRHR4096SAV01840215Devanand Narayan BhandareSavargaon Tanda54101028851MAHG000410123120
Devising Narchod ChowfadeSavargaon Tanda107011111005480UTIB0SNDCC120060
2324RNRHR4096SAV01840217Devisingh Jetram ChauphadeSavargaon Tanda107011111005448UTIB0SNDCC127880
2324RNRHR4096SAV01840218Devsingh Sardar PeleSavargaon Tanda80066631218MAHG00041015950
2324RNRHR4096SAV01840219Dutta Mangalsig ChopadeSavargaon Tanda107011111005441UTIB0SNDCC129750
2324RNRHR4096SAV01840220Gajendra Gulabsingh ChowfadeSavargaon Tanda1070111005435UTIB0SNDCC115640
2324RNRHR4096SAV01840221Ganesh Bapurao RathodSavargaon Tanda62207705336SBIN00204576120
2324RNRHR4096SAV01840222Gangasingh Gulabsingh ChoufadeSavargaon Tanda107011111005434UTIB0SNDCC115640
2324RNRHR4096SAV01840223Gobhan Fattu PadwalSavargaon Tanda62488645997SBIN002045722270
2324RNRHR4096SAV01840224Gobhan Kalu ChowphadeSavargaon Tanda107011111005463UTIB0SNDCC120570
2324RNRHR4096SAV01840225Gopal Sitaram ChauphadeSavargaon Tanda37184910754SBIN00204578500
2324RNRHR4096SAV01840226Govind Dhuma RathoreSavargaon Tanda80011392192MAHG000410111560
2324RNRHR4096SAV01840227Gulabsingh Ranjitsingh PandhareSavargaon Tanda62315768612SBIN002045730600
2324RNRHR4096SAV01840228Hushar Raichand PandhareSavargaon Tanda107011111005440UTIB0SNDCC110030
2324RNRHR4096SAV01840229Indrasingh Gulabsingh PandhareSavargaon Tanda80074955119MAHG00041019860
2324RNRHR4096SAV01840230Jagdish Balsingh ChoufadeSavargaon Tanda107011111106915UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV01840231Jagdish Chandrasingh PadwaleSavargaon Tanda107011111005399UTIB0SNDCC124140
2324RNRHR4096SAV01840232Jairam Gulabsingh ChoufadeSavargaon Tanda107011111106916UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV01840233Jamdibai Raichand ChopadeSavargaon Tanda107011111005446UTIB0SNDCC134000
2324RNRHR4096SAV01840234Jawaharsing Amar Singh PadwaleSavargaon Tanda107011111005400UTIB0SNDCC125500
2324RNRHR4096SAV01840235Jawaharsingh Kapura PaleSavargaon Tanda62385731452SBIN002045728900
2324RNRHR4096SAV01840236Jhamibai Nangya BatwadaSavargaon Tanda107011111005474UTIB0SNDCC111900
2324RNRHR4096SAV01840237Kalpana Goban PadwaleSavargaon Tanda1070110002109440UTIB0SNDCC117680
2324RNRHR4096SAV01840238Kamalsingh Fattusingh PadwaleSavargaon Tanda80055078262MAHG000410117340
2324RNRHR4096SAV01840239Kapila Jagdish PadwaleSavargaon Tanda10701111111031UTIB0SNDCC124140
2324RNRHR4096SAV01840240Kartar Gorsingh PandhareSavargaon Tanda62371537261SBIN00204574590
Kartarsingh Gulabsingh ChauphadeSavargaon Tanda107011111002446UTIB0SNDCC15610
2324RNRHR4096SAV01840242Kaushalyabai Gangadhar PashemwadSavargaon Tanda62435400458SBIN002045716830
2324RNRHR4096SAV01840243Kisan Rupla RathoreSavargaon Tanda1070111005492UTIB0SNDCC116150
2324RNRHR4096SAV01840244Kishore Narchod ChowfadeSavargaon Tanda80007450464MAHG000410120060
2324RNRHR4096SAV01840245Lalita Malhari PeleSavargaon Tanda62385468923SBIN002045721930
2324RNRHR4096SAV01840246Malhari Balsing ChoufadeSavargaon Tanda107011111106914UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV01840247Mangalsingh Ranjit BhadadeSavargaon Tanda107011111106911UTIB0SNDCC118360
2324RNRHR4096SAV01840248Meghraj Jawaharsing PeleSavargaon Tanda31899409123SBIN002045722100
2324RNRHR4096SAV01840249Nanak Sardar PeleSavargaon Tanda107011002110723UTIB0SNDCC17480
Nangsing Parma ChopadeSavargaon Tanda107011111005459UTIB0SNDCC115980
2324RNRHR4096SAV01840251Narchod Abarya ChopadeSavargaon Tanda62271760051SBIN002045717850
2324RNRHR4096SAV01840252Nathu Mauja ChowpadiSavargaon Tanda65315625970SBIN002045724820
2324RNRHR4096SAV01840253Nathusingh Mangalsingh ChowfadeSavargaon Tanda107011111005444UTIB0SNDCC112410
2324RNRHR4096SAV01840254Parasharam Mangalsingh RathodSavargaon Tanda107011111005472UTIB0SNDCC113600
2324RNRHR4096SAV01840255Pawan Vishnu PadwalSavargaon Tanda80056452865MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV01840256Prahlad Sitaram ChauphadeSavargaon Tanda107011111005513UTIB0SNDCC130600
2324RNRHR4096SAV01840257Prakash Rupla RathodSavargaon Tanda107011002108739UTIB0SNDCC19180
2324RNRHR4096SAV01840258Rajendra Nanksingh ChoufadeSavargaon Tanda107011111005436UTIB0SNDCC110370
2324RNRHR4096SAV01840259Ramnath Babu ChowfadeSavargaon Tanda80035787320MAHG000410118360
2324RNRHR4096SAV01840260Rekha Santosh PeleSavargaon Tanda62385468934SBIN002045721930
2324RNRHR4096SAV01840261Rupchand Ranjit BhadadeSavargaon Tanda10701111005514UTIB0SNDCC114960
2324RNRHR4096SAV01840262Sagarbai Ganyansingh PadwaleSavargaon Tanda107011002109481UTIB0SNDCC117680
2324RNRHR4096SAV01840263Sagarbai Ramesh PadwaleSavargaon Tanda10701111111032UTIB0SNDCC124820
2324RNRHR4096SAV01840264Saina Balram PadwalSavargaon Tanda624886459997SBIN002045722270
2324RNRHR4096SAV01840265sajansing jaisa sableSavargaon Tanda62437229692SBIN00204577140
2324RNRHR4096SAV01840266Santoshsingh Fattusing PadwaleSavargaon Tanda62337404921SBIN002045717170
2324RNRHR4096SAV01840267Santoshsingh Gulabsingh PandhareSavargaon Tanda62315760883SBIN002045714960
2324RNRHR4096SAV01840268Sawaisam Tarachand RathodSavargaon Tanda80059133276MAHG00041017140
2324RNRHR4096SAV01840269Sevantabai Chandrabhan ModeSavargaon Tanda80014786036MAHG000410112580
2324RNRHR4096SAV01840270Shravan Gangaram RathodSavargaon Tanda107011111005470UTIB0SNDCC111900
2324RNRHR4096SAV01840271Sitaram Bitla SableSavargaon Tanda80077720615MAHG000410113090
2324RNRHR4096SAV01840272Sundarsingh Gulabsingh PandhareSavargaon Tanda62315772902SBIN002045718530
2324RNRHR4096SAV01840273Uttam Laxman TarpeSavargaon Tanda10701111005486UTIB0SNDCC19350
2324RNRHR4096SAV01840274Vinayak Madhav TarpeSavargaon Tanda107011002110723UTIB0SNDCC17480
2324RNRHR4096SAV01840275Vishnu Amarsingh PadoleSavargaon Tanda107011111005447UTIB0SNDCC121590
2324RNRHR4096SAV01840276Yamunabai Mangilal RathodSavargaon Tanda80008319444MAHG000410124990
2324RNRHR4096SAV01811493Bhajanlal Khetram ChauphadeSavargaon Tanda107011111005464UTIB0SNDCC16970
2324RNRHR4096SAV01811494Chandrarsingh Laxmansingh PadwaleSavargaon Tanda107011111005397UTIB0SNDCC125500
2324RNRHR4096SAV01811495Devi Harilal RathodSavargaon Tanda107011111005480UTIB0SNDCC134000
2324RNRHR4096SAV01811496Fatusingh Mangalsingh ChoufadeSavargaon Tanda106911002003868UTIB0SNDCC112410
2324RNRHR4096SAV01811497Ganyansingh Gorsingh PandhareSavargaon Tanda80035588121MAHG00041014590
2324RNRHR4096SAV01811498Korbhan Babu ChauphadeSavargaon Tanda80051432605MAHG000410118360
2324RNRHR4096SAV01811499Madan Kalu ChowphadeSavargaon Tanda62376475668SBIN002045720400
2324RNRHR4096SAV01811500Malhar Mangalsingh ChauphadeSavargaon Tanda107011111005442UTIB0SNDCC129920
2324RNRHR4096SAV01811501Mangalsingh Sardar ChopadeSavargaon Tanda107011111005440UTIB0SNDCC110200
2324RNRHR4096SAV01811502Nagnath Bachansingh BaddawalSavargaon Tanda107011111005419UTIB0SNDCC119890
2324RNRHR4096SAV01811503Narayan Shankar GaikwadSavargaon Tanda107011111005414UTIB0SNDCC118700
2324RNRHR4096SAV01811504Narmada Govind ChowphadeSavargaon Tanda62432261596SBIN00204579690
2324RNRHR4096SAV01811505Nyalsingh Mahadu PandhareSavargaon Tanda80049125949MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV01811506Pandurang Raghoji DeshmukheSavargaon Tanda54101025816MAHG000410118190
2324RNRHR4096SAV01811507Raju Babu ChowfadeSavargaon Tanda80052712240MAHG000410114960
2324RNRHR4096SAV01811508Ramnath Chatrusingh BaddawalSavargaon Tanda107011111005418UTIB0SNDCC119890
2324RNRHR4096SAV01811509Ramu Laxman TarpeSavargaon Tanda107011111005484UTIB0SNDCC116490
2324RNRHR4096SAV01811510Ravindra Babu ChowfadeSavargaon Tanda80055326669MAHG000410118360
2324RNRHR4096SAV01811511Sambha Satwaji GaikwadSavargaon Tanda36702944650SBIN000466310880
2324RNRHR4096SAV01811512Sanghmitra Uttam GaikwadSavargaon Tanda80043804959MAHG00041014930
2324RNRHR4096SAV01811513Sanjay Ramkisan FarrasSavargaon Tanda80004334228MAHG000410124990
2324RNRHR4096SAV01811514Savita Arjun DarshanwadSavargaon Tanda80042696885MAHG000410110370
2324RNRHR4096SAV01811515Shantabai Vijay KalyanpadSavargaon Tanda107011111005423UTIB0SNDCC116830
2324RNRHR4096SAV01811516Shivaji Madhav TarpeSavargaon Tanda80029380903MAHG000410114450
2324RNRHR4096SAV01811517Somaji Raghoji DeshmukhSavargaon Tanda107011111005475UTIB0SNDCC124990
2324RNRHR4096SAV01811518Sudam Pandurang DeshmukhSavargaon Tanda62186248201SBIN002045710370
2324RNRHR4096SAV01811519Surekha Indrasingh PandhareSavargaon Tanda80074956361MAHG00041017480
2324RNRHR4096SAV01811520Tikachand ZadrayaSavargaon Tanda80008384061MAHG000410130940
2324RNRHR4096SAV01811521tukaram lagja katareSavargaon Tanda107011111005427UTIB0SNDCC117000
2324RNRHR4096SAV01811522Vasant Madhav TarpeSavargaon Tanda107011111005487UTIB0SNDCC116830
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×