मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी रामजी नाईक तांडा

2324RNRHR4096RAM02032481Vaishpal Homchandra KambleRAMJI AND TANDA107111111004417UTIBOSNDCC117408
2223RNRHR4096RAM00134116Akash Namdev JadhavRAMJI AND TANDA107111111004586UTIBOSNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00134126Amit Surendra ChavanRAMJI AND TANDA107111111101198UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096RAM00134155Anitabai Bh.ParasuramRAMJI AND TANDA107111111004577UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00134156Anitabai Ramdhan JadhavRAMJI AND TANDA107111111004530UTIBOSNDCC15576
2223RNRHR4096RAM00134205Ashok Dadusingh RathoreRAMJI AND TANDA107111111101335UTIB0SNDCC16120
2223RNRHR4096RAM00134219Ashok P.DevRAMJI AND TANDA107111111004446UTIB0SNDCC15984
2223RNRHR4096RAM00134252Babybai RameshRAMJI AND TANDA107111111004528UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00134259Badal RameshRAMJI AND TANDA107111111101989UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096RAM00134315Bhaurao Pratap RathodRAMJI AND TANDA107111111103982UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096RAM00134325Bhiku HarsinghRAMJI AND TANDA107111111004413UTIB0SNDCC115504
2223RNRHR4096RAM00134340Bhinkaliga RamaRAMJI AND TANDA107111111004624UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096RAM00134374Chaplibai Bandu JadhavRAMJI AND TANDA107111111004500UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096RAM00134376Chetan Homachandra KambleRAMJI AND TANDA107111111001149UTIB0SNDCC18568
2223RNRHR4096RAM00134381Chhayabai Akash JadhavRAMJI AND TANDA107111111101996UTIBOSNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00134470Dilip Dhuma ChavanRAMJI AND TANDA107111111004703UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00134497Dulsing ThawaruRAMJI AND TANDA107111111004661UTIB0SNDCC14352
2223RNRHR4096RAM00134553Gangabai Subhash RathodRAMJI AND TANDA107111111104897UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096RAM00134623Gulab Desla JadhavRAMJI AND TANDA107111111103357UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00134649Hirasingh Diwan JadhavRAMJI AND TANDA107111111004466UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096RAM00134670Ishwar Dharamsingh RathodRAMJI AND TANDA107111111004597UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00134738Kalibai MadhukarRAMJI AND TANDA107111111004692UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00134740Kalpana Roshan JadhavRAMJI AND TANDA107111111104886UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096RAM00134756Kamlabai Sakharam RathodRAMJI AND TANDA107111111004677UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096RAM00134777Kavitabai PramsingRAMJI AND TANDA107111111004602UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00134782Keshibai Damu AdeRAMJI AND TANDA107111111004426UTIBOSNDCC17752
2223RNRHR4096RAM00134851Lalitabai Mohan RathodRAMJI AND TANDA107111111004642UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00134854Lata Ramesh RathoreRAMJI AND TANDA107111111101990UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096RAM00134905Madhukar RamaRAMJI AND TANDA107111111004640UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00134948Manohar Amarsingh JadhavRAMJI AND TANDA107111111104849UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096RAM00134954Manoj Tarachand RathodRAMJI AND TANDA10711100103709UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00134977Mirabai Madhukar RathodRAMJI AND TANDA107111111004576UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00134978Mirabai MansinghRAMJI AND TANDA107111111004620UTIBOSNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00135026Namdev Nathu PawarRAMJI AND TANDA107111111004482UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096RAM00135101Nirmalabai KaluramRAMJI AND TANDA107111111101995UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00135135Pankaj Amar Singh JadhavRAMJI AND TANDA107111111104893UTIB0SNDCC13944
2223RNRHR4096RAM00135149Parubai Uttam RathodRAMJI AND TANDA107111111000016UTIB0SNDCC18296
2223RNRHR4096RAM00135159Pawan Ramesh JadhavRAMJI AND TANDA107111111104211UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00135213Pralhad Nanu RathoreRAMJI AND TANDA107111111004573UTIBOSNDCC16664
2223RNRHR4096RAM00135232Pratimabai Pravin AdeRAMJI AND TANDA107111111102002UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096RAM00135277Radhabai Maroti WadgureRAMJI AND TANDA107111111004698UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00135282Rahul Bhikling JadhavRAMJI AND TANDA107111111104887UTIBOSNDCC12856
2223RNRHR4096RAM00135286Rahul KuwarsinghRAMJI AND TANDA107111111004673UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096RAM00135425Renukabai Mohan JadhavRAMJI AND TANDA107111111104209UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00135431Rising Bandu PawarRAMJI AND TANDA107111111004493UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00135462Sachin Bapurao PawarRAMJI AND TANDA107111111104892UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096RAM00135483Sakhubai Unpros JadhavRAMJI AND TANDA107111111004594UTIB0SNDCC19656
2223RNRHR4096RAM00135525Sanjay Shravan AdeRAMJI AND TANDA107111111104898UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096RAM00135534Santosh Amarsingh JadhavRAMJI AND TANDA107111111103503UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096RAM00135650Shebhabai JaisinghRAMJI AND TANDA107111111004591UTIBOSNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00135665Shilabai DuttaRAMJI AND TANDA107111111004572UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00135669Shilabai Nemsingh JadhavRAMJI AND TANDA107111111004621UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00135688Shravan Sanga AdeRAMJI AND TANDA107111111004660UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096RAM00135735Subhash Dharam Singh RathoreRAMJI AND TANDA107111111104901UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00135747Sudarabai Madhukar JadhavRAMJI AND TANDA107111111004603UTIBOSNDCC18296
2223RNRHR4096RAM00135758Suhas RamaRAMJI AND TANDA107111111004649UTIBOSNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00135764Sulbhabai Sudam JadhavRAMJI AND TANDA107111111004444UTIB0SNDCC13400
2223RNRHR4096RAM00135793Sunil Pratap RathodRAMJI AND TANDA107111112000673UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00135817Suresh Ganpat RathoreRAMJI AND TANDA107111112104465UTIB0SNDCC15304
2223RNRHR4096RAM00135823Suresh Tarachand RathoreRAMJI AND TANDA107111111004532UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096RAM00135890Ushabai Kishan WadgureRAMJI AND TANDA107111111004695UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00135911Vanita Dharamsingh PawarRAMJI AND TANDA107111111004563UTIBOSNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00135985Vipul Uttamrao RathodRAMJI AND TANDA107111111104899UTIB0SNDCC17208
2324RNRHR4096RAM02032482Nursing Thawar RathodRAMJI AND TANDA KOTHARI SI107111111004547UTIB0SNDCC17616
2324RNRHR4096RAM02032483Uttam Puran RathodRAMJI AND TANDA KOTHARI SI107111111004686UTIB0SNDCC113055
2324RNRHR4096RAM02102691Parashuram Matthu RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004592UTIB0SNDCC16664
2324RNRHR4096RAM02102692Ramesh Narayan JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004421UTIB0SNDCC111832
2223RNRHR4096RAM00126672Amarsingh Narayan JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004477UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00126689Anil Pratap RathodRAMJI NAIk TANDA107111111103969UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00126699Ankush Uddhav JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111103988UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00126701Ankush Vitthal JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111103968UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00126705Anusayabai Kuvarsingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004606UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00126721Arvind Tarasingh JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004685UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00126734Ashok Shankar AdeRAMJI NAIk TANDA107111111101992UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00126738Ashwin Kuversingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111103971UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00126743Atul Prem Singh JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111103187UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00126748Babulal Nanu RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004536UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096RAM00126764Balu Bhiku AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004680UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096RAM00126787Bhiku Mohan RathoreRAMJI NAIk TANDA107111111004523UTIB0SNDCC13944
2223RNRHR4096RAM00126796Bhinkalig Dhumma ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004664UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00126797Bhinkaling Sawai JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004434UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096RAM00126829Damu Poma AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004488UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096RAM00126853Devidas Suhas PawarRAMJI NAIk TANDA107111111103987UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096RAM00126856Devkabai Hirasingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004550UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096RAM00126866Dharam Singh Mohan PawarRAMJI NAIk TANDA107111111004511UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00126868Dharma Gobra ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004502UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00126884Dinesh Nursingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004666UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096RAM00126906Gajanan Anil RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004519UTIB0SNDCC13944
2223RNRHR4096RAM00126915Gajesh Madhav AdeRAMJI NAIk TANDA107111111102001UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00126918Ganesh Dashrath JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004544UTIB0SNDCC110336
2223RNRHR4096RAM00126929Ganesh Rup Singh ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111001721UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00126936Gangadhar Bakanna MacalwarRAMJI NAIk TANDA107111111004507UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096RAM00126948Ganpat Kebal Singh RathoreRAMJI NAIk TANDA107111111004428UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096RAM00126985Hirasingh Nanu RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004440UTIB0SNDCC16120
2223RNRHR4096RAM00126999Ishwar Uttam RathodRAMJI NAIk TANDA107111111103972UTIB0SNDCC18704
2223RNRHR4096RAM00127011Jaisingh Ramdas PawarRAMJI NAIk TANDA107111111004509UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00127038Kailas Babulal RathoreRAMJI NAIk TANDA107111111004457UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127076Kiran Ratan AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004538UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00127108Kuwar Singh Nanu RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004578UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00127130Lawyer Pratap RathodRAMJI NAIk TANDA107111111103349UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127142Lilabai Kishan JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004467UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096RAM00127156Madhav Poma AdeRAMJI NAIk TANDA107111111104512UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127165Madhukar Tukaram JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004415UTIB0SNDCC117136
2223RNRHR4096RAM00127170Mala Vilas BanjalwarRAMJI NAIk TANDA107111111103984UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096RAM00127173Malabai Rajesh JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004571UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096RAM00127177Man Singh Ramji JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004458UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096RAM00127184Mangu Sakharam RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004518UTIB0SNDCC14760
2223RNRHR4096RAM00127191Manohar Bandu JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004498UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096RAM00127209Mirabai Nursingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004424UTIB0SNDCC110200
2223RNRHR4096RAM00127216Mohan Dasru JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004527UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096RAM00127218Mohan Sawai JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004628UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127219Mohan Tukaram JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004615UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00127239Namdev Govardhan RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004463UTIB0SNDCC18704
2223RNRHR4096RAM00127265Narendra Ramdas RathoreRAMJI NAIk TANDA107111111103121UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00127280Nilabai Shama AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004675UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00127283Nilesh Prasram AdeRAMJI NAIk TANDA107111111103978UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00127288Nitin Nanu JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004605UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096RAM00127289Nitin Prem Singh RathoreRAMJI NAIk TANDA107111111004700UTIB0SNDCC19928
2223RNRHR4096RAM00127295Nursing Tara PawarRAMJI NAIk TANDA107111111103182UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127305Pandu Jasla JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004593UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00127312Parasram Rama RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004643UTIB0SNDCC110880
2223RNRHR4096RAM00127321Parubai Manohar JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004499UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096RAM00127355Prakash Saklal RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004473UTIB0SNDCC18704
2223RNRHR4096RAM00127360Pravin Nanu JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004604UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00127364Prem Singh Denya RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004567UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096RAM00127366Prem Singh Mohan PawarRAMJI NAIk TANDA107111111101988UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00127398Rajesh Bapurao PawarRAMJI NAIk TANDA107111111101994UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127400Rajesh Nathu PawarRAMJI NAIk TANDA107111111004483UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096RAM00127497Sagarbai Nursingh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004623UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00127499Sahebrao Nur Singh RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004436UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096RAM00127518Sangeeta Lakhan RathodRAMJI NAIk TANDA107111112104199UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096RAM00127528Sanjay Uddhav JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111103985UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127529Sanjay Vitthal JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004657UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00127537Santosh Nandu PawarRAMJI NAIk TANDA107111111004635UTIB0SNDCC13944
2223RNRHR4096RAM00127542Sareka Ishwar PawarRAMJI NAIk TANDA107111111104890UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096RAM00127562Seshrao Gobra ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004504UTIB0SNDCC19520
2223RNRHR4096RAM00127566Shama Poma AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004674UTIB0SNDCC17344
2223RNRHR4096RAM00127595Shardabai Amar Singh JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004614UTIB0SNDCC111288
2223RNRHR4096RAM00127609Shilabai Nanu JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004609UTIB0SNDCC112376
2223RNRHR4096RAM00127619Shravan Mohan JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004632UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096RAM00127651Subhash Uddhav AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004690UTIB0SNDCC14760
2223RNRHR4096RAM00127656Sudam Sawai JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004627UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127677Sunil Rama RathodRAMJI NAIk TANDA107111111004648UTIB0SNDCC115368
2223RNRHR4096RAM00127697Sushil Pratap RathodRAMJI NAIk TANDA107111111103986UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096RAM00127725Uddhav Poma AdeRAMJI NAIk TANDA107111111004689UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096RAM00127729Ulhas Dhuma ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004663UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096RAM00127730Ulhas Gangaram JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004561UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096RAM00127739Umesh Jogram ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004433UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096RAM00127740Umesh Keshav JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111103350UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096RAM00127742Umlibai Mohan PawarRAMJI NAIk TANDA107111111103197UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096RAM00127785Vinod Amar Singh JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004448UTIB0SNDCC19384
2223RNRHR4096RAM00127787Vinod Damu AadeRAMJI NAIk TANDA107111111004487UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096RAM00127809Vitthal Pandu JadhavRAMJI NAIk TANDA107111111004655UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096RAM00127819Yashodabai Jongram ChavanRAMJI NAIk TANDA107111111004633UTIB0SNDCC19112
2324RNRHR4096RAM02102693Kantabai Dulsing AdeRAMJI NAIk TANDA DAGADVAJHARA107111111004668UTIB0SNDCC111696
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×