मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी नागझरी

ADITYA ATMARAM MUNDENAGAZHARI34333238310SBIN00200574250
JANABAI NARAYAN SONKAMBALENAGAZHARI62138792000SBIN00200576800
KULDIP GOVINDRAO MUNDENAGAZHARI80051129869MAHG00041541870
LAXMAN VITTHAL NARVADENAGAZHARI35811454206SBIN00200571700
SAHEBRAO BHIMRAO CHAMNARNAGAZHARI62276296467SBIN00200572040
VISHAL GOVINDRAO BHALERAVNAGAZHARI38686008780SBIN00200572890
2324RNRHR4096NAG02661043ABHIMAN SURNARNAGAZHARI6260101001307CNRB00062604420
2324RNRHR4096NAG02661044AMOL ATMARAM MUNDENAGAZHARI6260101006044CNRB00062604250
2324RNRHR4096NAG02661045ANITA RAJU MUNDENAGAZHARI80071377547MAHG00041544080
2324RNRHR4096NAG02661046ASHISH RAMESH MUNDENAGAZHARI62439164006SBIN00200573060
2324RNRHR4096NAG02661047ASHOK MANIKRAO CHAMNARNAGAZHARI6260101001308CNRB00062606800
2324RNRHR4096NAG02661048ATMARAM BALAJI MUNDENAGAZHARI11358759635SBIN00200578500
2324RNRHR4096NAG02661049BHARAT MOTIRAM VINKARENAGAZHARI54154026806MAHG00041545610
2324RNRHR4096NAG02661050BRAMHANAND PRAKASH MUNDENAGAZHARI62136484452SBIN00200571700
2324RNRHR4096NAG02661051DAYABAI NAGANATH MUNDENAGAZHARI80041883300MAHG00041545440
2324RNRHR4096NAG02661052DEVRAO MAROTI GHUGENAGAZHARI33368412821SBIN00200575610
2324RNRHR4096NAG02661053GAJANAN PRAKASH MUNDENAGAZHARI80049049386MAHG00041541700
2324RNRHR4096NAG02661054GANESH BHIMRAO CHAMNARNAGAZHARI6260101003608CNRB00062606800
2324RNRHR4096NAG02661055GANPAT BALAJI MUNDENAGAZHARI62008397892SBIN00200576800
2324RNRHR4096NAG02661056GOPAL NIVRUTI TIDKENAGAZHARI62103903923SBIN00200575270
2324RNRHR4096NAG02661057GOVIND NATHU BHALERAVNAGAZHARI622347720125SBIN00200573740
2324RNRHR4096NAG02661058GOVIND NIVRUTI TIDKENAGAZHARI106911002004135UTIBOSNDCC15270
2324RNRHR4096NAG02661059GULAB DADARAV HARALNAGAZHARI62243685587SBIN00200572720
2324RNRHR4096NAG02661060JAYVANT BHIMRAO CHAMNARNAGAZHARI6260101005024CNRB00062605440
2324RNRHR4096NAG02661061KAPIL GOVINDRAO MUNDENAGAZHARI6213786868890SBIN00200573910
2324RNRHR4096NAG02661062KAUSHALYA GOVINDRAO MUNDENAGAZHARI62122009708SBIN00200573740
2324RNRHR4096NAG02661063KESHAV CHAMNARNAGAZHARI34486440264SBIN00200575440
2324RNRHR4096NAG02661064KISAN BAPURAO MUNDENAGAZHARI62202261214SBIN002005711390
2324RNRHR4096NAG02661065KISHAN MAROTI GHUGENAGAZHARI38549073111SBIN00200575610
2324RNRHR4096NAG02661066KISHAN NAMDEV BHALERAVNAGAZHARI344723042206SBIN00200571870
2324RNRHR4096NAG02661067KUSUMBAI MAROTI GHUGHENAGAZHARI33378087943SBIN00200572890
2324RNRHR4096NAG02661068LALITA DATTA BHALERAVNAGAZHARI34472304395SBIN00200571700
2324RNRHR4096NAG02661069LAXMIBAI BAPURAO MUNDENAGAZHARI106911111108410UTIBOSNDCC12720
2324RNRHR4096NAG02661070LAXMIKANT PANDURANG MUNDENAGAZHARI622248354220SBIN00200576120
2324RNRHR4096NAG02661071MADHUKAR RAMJI MUNDENAGAZHARI11538796611SBIN00200573910
2324RNRHR4096NAG02661072MANIKRAO CHAMNARNAGAZHARI62162335135SBIN00200577990
2324RNRHR4096NAG02661073MAROTI BHALERAONAGAZHARI37169482013SBIN00200572720
2324RNRHR4096NAG02661074MAROTI GOVIND TIDKENAGAZHARI62050504531SBIN00200574080
2324RNRHR4096NAG02661075MAROTI RAMA PIPALEWADNAGAZHARI62374809333SBIN00200577480
2324RNRHR4096NAG02661076NIKHIL NAGANATH MUNDENAGAZHARI41152500617SBIN00200574080
2324RNRHR4096NAG02661077PANCHASHILA KISAN SONKAMBALENAGAZHARI622425933796SBIN00200576800
2324RNRHR4096NAG02661078PANDURANG SATAVA NARWADENAGAZHARI106911111108409UTIBOSNDCC12550
2324RNRHR4096NAG02661079PREMATAI SANTOSH GHUGENAGAZHARI80041900133MAHG00041543400
2324RNRHR4096NAG02661080PREMLABAI VENKATRAO MUNDENAGAZHARI106911111013209UTIBOSNDCC17990
2324RNRHR4096NAG02661081PUSHPABAI KUNDALSINGH DHIRBASINAGAZHARI62311739991SBIN00200573400
2324RNRHR4096NAG02661082RAHUL MADHUKAR MUNDENAGAZHARI20208729857SBIN00200573910
2324RNRHR4096NAG02661083RAJNIKANT PANDURANG MUNDENAGAZHARI80031188490MAHG00041546120
2324RNRHR4096NAG02661084RAJU KERBA MUNDENAGAZHARI62236240716SBIN00200576800
2324RNRHR4096NAG02661085RAMESH BALAJI MUNDENAGAZHARI62199900660SBIN00200578500
2324RNRHR4096NAG02661086RAMESH LACHAMANNA VAZALWDINAGAZHARI106911111105486UTIBOSNDCC16800
2324RNRHR4096NAG02661087RAMESHWAR MAROTI GHUGENAGAZHARI6260101001068CNRB00062605610
2324RNRHR4096NAG02661088RAMKISHAN UMELWADNAGAZHARI202866304395SBIN00200571700
2324RNRHR4096NAG02661089SACHIN CHAMNARNAGAZHARI31983737921SBIN00200574760
2324RNRHR4096NAG02661090SANDIP BAPURAV MUNDENAGAZHARI331801299690SBIN00200578500
2324RNRHR4096NAG02661091SANDIP KISHAN TIDKENAGAZHARI62183822453SBIN00200571190
2324RNRHR4096NAG02661092SANGITA CHAMNARNAGAZHARI34482484524SBIN00200571700
2324RNRHR4096NAG02661093SANJAY KERBA MUNDENAGAZHARI62246734826SBIN00200578330
2324RNRHR4096NAG02661094SATYABHAMA RAVJI VATHORENAGAZHARI62069264179SBIN00200575610
2324RNRHR4096NAG02661095SHAKUNTALA PANDURANG MUNDENAGAZHARI110116533548SBIN00200572040
2324RNRHR4096NAG02661096SHANKAR SIDAMNAGAZHARI6260101002165CNRB00062608500
2324RNRHR4096NAG02661097SHASHIKALA GANPAT MUNDENAGAZHARI62199900581SBIN00200572550
2324RNRHR4096NAG02661098SHILA BALAJI HARALNAGAZHARI34573288902SBIN00200572720
2324RNRHR4096NAG02661099SHRINIVAS GANPAT MUNDENAGAZHARI6231566888SBIN00200574250
2324RNRHR4096NAG02661100SHRINIVAS RAMESH VAZALWADNAGAZHARI106911111013291UTIBOSNDCC13740
2324RNRHR4096NAG02661101SUNIL GANPAT MUNDENAGAZHARI62415069596SBIN00200574250
2324RNRHR4096NAG02661102SUREKHA MURLIDHAR GHUGENAGAZHARI80049049896MAHG00041543400
2324RNRHR4096NAG02661103SUVARNABAI MADHUKAR MUNDENAGAZHARI62246734837SBIN00200571870
2324RNRHR4096NAG02661104TULASHIRAM MARA SIDAMNAGAZHARI62137873821SBIN00200576800
2324RNRHR4096NAG02661105VITTHAL BAPURAO MUNDENAGAZHARI11538805753SBIN00200574080
2324RNRHR4096NAG02103947Rushikesh Sanjay MundeNAGZHARI62436600149SNIN00200572581
2223RNRHR4096NAG00138469Abhiman Vishvnath SurnarNAGZHARI106911111108428UTIB0SNDCC12351
2223RNRHR4096NAG00138473Aditya Atmaram MundeNAGZHARI106911111013156UTIB0SNDCC12210
2223RNRHR4096NAG00138475Ahilyabai Parmeshwar JaybhayeNAGZHARI106911111113250UTIB0SNDCC11503
2223RNRHR4096NAG00138624Ashish Ramesh MundeNAGZHARI106911111108423UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096NAG00138633Ashok Manikrao ChamnarNAGZHARI106911111013153UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00138637Ashvinkumar Arunrao VatneNAGZHARI106911111108412UTIB0SNDCC11450
2223RNRHR4096NAG00138645Atmaram Balaji MundeNAGZHARI106911111013154UTIB0SNDCC14385
2223RNRHR4096NAG00138721Bapurao Gangaram NadkuntwarNAGZHARI106911111013217UTIB0SNDCC13023
2223RNRHR4096NAG00138737Bhagiratabai Madhav ShelkeNAGZHARI106911111103226UTIB0SNDCC12493
2223RNRHR4096NAG00138748Bhagyratabai Laxman ShindeNAGZHARI106911111013221UTIB0SNDCC12069
2223RNRHR4096NAG00138753Bharat Motiram VinkareNAGZHARI106911111108440UTIB0SNDCC12935
2223RNRHR4096NAG00138781Bhimrao Devrao ChamnarNAGZHARI106911111108411UTIB0SNDCC11450
2223RNRHR4096NAG00138790Bhimrao Natthu BhaleraoNAGZHARI106911111108416UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096NAG00138798Bhramanand Prakash MundeNAGZHARI106911111013216UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00138825Chandrakant Eknath SonkambleNAGZHARI106911111104200UTIB0SNDCC12617
2223RNRHR4096NAG00138884Dattatre Nagorao SatlawarNAGZHARI106911111108418UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00138885Dattatrye Bhumanna BandewarNAGZHARI106911111013193UTIB0SNDCC11962
2223RNRHR4096NAG00138889Dayabai Nagnath MundeNAGZHARI106911111013194UTIB0SNDCC12864
2223RNRHR4096NAG00138904Deva Ragho TumramNAGZHARI106911111013192UTIB0SNDCC17231
2223RNRHR4096NAG00138919Devidas Narsimlu BandewarNAGZHARI106911111104203UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00138923Devidas Sekna AnnamwarNAGZHARI106911111013196UTIB0SNDCC12192
2223RNRHR4096NAG00138931Devrao Maroti GhugeNAGZHARI106911111013189UTIB0SNDCC12917
2223RNRHR4096NAG00138990Dilip Vishvanath NarwadeNAGZHARI106911111013191UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096NAG00139061Gajanan Prakash MundeNAGZHARI106911111013179UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139075Ganesh Bhimrao ChamnarNAGZHARI106911111108445UTIB0SNDCC13554
2223RNRHR4096NAG00139094Ganesh Zhalamsing TagareNAGZHARI106911111112745UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096NAG00139147Gopal Nivrutti TidkeNAGZHARI106911111UTIB0SNDCC12705
2223RNRHR4096NAG00139150Goutam Eknath SonkambleNAGZHARI106911111111196UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139159Govind Natthu BhaleraoNAGZHARI106911111013178UTIB0SNDCC12157
2223RNRHR4096NAG00139161Govind Nivruthi TidkeNAGZHARI106911002004135UTIB0SNDCC12705
2223RNRHR4096NAG00139169Govindrao Kishanrao MundeNAGZHARI106911111013175UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139202Harising Nanakram MathavanNAGZHARI106911111104237UTIB0SNDCC11397
2223RNRHR4096NAG00139226Indira Shrirang NarwadeNAGZHARI106911111013161UTIB0SNDCC12864
2223RNRHR4096NAG00139257Janabai Narayan SonkambleNAGZHARI106911111013184UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00139275Jaysing Nanakram MathavanNAGZHARI106911111013186UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096NAG00139276Jayvant Bhimrao ChamnarNAGZHARI106911111013182UTIB0SNDCC12793
2223RNRHR4096NAG00139348Kamlabi Rameshrao VazalwarNAGZHARI106911111108446UTIB0SNDCC13483
2223RNRHR4096NAG00139357Kapil Govindrao MundeNAGZHARI106911111013301UTIB0SNDCC12069
2223RNRHR4096NAG00139422Kishan Maroti GhugeNAGZHARI106911111112750UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139425Kishan Namdevrao BhaleraoNAGZHARI106911111013171UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139431Kishan Vitthal NarwadeNAGZHARI106911111013165UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139442Kishtabai Narsimmlu BandewarNAGZHARI106911111013295UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00139454Koushallyabai Govindrao MundeNAGZHARI106911111013170UTIB0SNDCC11945
2223RNRHR4096NAG00139458Kuldip Govindrao MundeNAGZHARI106911111013302UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139461Kusumbai Maroti GhugeNAGZHARI106911111013235UTIB0SNDCC11538
2223RNRHR4096NAG00139492Laximikant Pandurang MundeNAGZHARI106911111013255UTIB0SNDCC13218
2223RNRHR4096NAG00139508Laxman Namdev BhaleraoNAGZHARI106911111013257UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00139520Laxmibai Bapurao MundeNAGZHARI106911111108410UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096NAG00139600Manikrao Devrao ChamnarNAGZHARI106911111013231UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096NAG00139639Maroti Govindrao TidkeNAGZHARI106911111013296UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096NAG00139653Maroti Ramji PimpalewadNAGZHARI106911111013230UTIB0SNDCC13907
2223RNRHR4096NAG00139730Nagnath Balaji MundeNAGZHARI106911111114711UTIB0SNDCC12511
2223RNRHR4096NAG00139739Nagrabai Nivrutti TidkeNAGZHARI106911111013197UTIB0SNDCC13465
2223RNRHR4096NAG00139747Namdev Hiraman KoveNAGZHARI106911111013277UTIB0SNDCC12086
2223RNRHR4096NAG00139793Narayan Narsimmlu BandewarNAGZHARI106911111013294UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00139814Narsingrao Damanna BolenwarNAGZHARI106911111013204UTIB0SNDCC14809
2223RNRHR4096NAG00139817Nathu Sankar BhaleraoNAGZHARI106911111108415UTIB0SNDCC11538
2223RNRHR4096NAG00139927Pochanna Ashanna MedpeliwarNAGZHARI106911111104205UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096NAG00140051Rahul devrao SonkambleNAGZHARI106911111112744UTIB0SNDCC11450
2223RNRHR4096NAG00140052Rahul Madhukar MundeNAGZHARI106911111013243UTIB0SNDCC11998
2223RNRHR4096NAG00140080Raju Kerba MundeNAGZHARI106911111108450UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096NAG00140119Ramesh balaji MundeNAGZHARI106911111013250UTIB0SNDCC14385
2223RNRHR4096NAG00140154Rameshwar Maroti GhugeNAGZHARI106911111108438UTIB0SNDCC12917
2223RNRHR4096NAG00140157Ramji Wamanrao NarwadeNAGZHARI106911111013251UTIB0SNDCC11096
2223RNRHR4096NAG00140236Sachin Bhimrao ChamnarNAGZHARI106911111108420UTIB0SNDCC12475
2223RNRHR4096NAG00140248Sahebrao Bhimrao ChamnarNAGZHARI106911111108422UTIB0SNDCC11096
2223RNRHR4096NAG00140252Sahebrao Waman NarwadeNAGZHARI106911111113249UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00140279Sandip Kishan TidkeNAGZHARI106911111013289UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00140283Sangita Sahebrao ChamnarNAGZHARI106911111111195UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00140292Sanjay Kerba MundeNAGZHARI106911111013288UTIB0SNDCC14296
2223RNRHR4096NAG00140313Santosh Ashanna NadkuntiwarNAGZHARI106911111013280UTIB0SNDCC11308
2223RNRHR4096NAG00140394Shakuntala Pandurang MundeNAGZHARI106911111013274UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096NAG00140422Shankar Natthu BhaleraoNAGZHARI106911111108417UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096NAG00140444Shashikala Ganpati MundeNAGZHARI106911111013269UTIB0SNDCC11326
2223RNRHR4096NAG00140453Shila Balaji HaralNAGZHARI106911111112743UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096NAG00140461Shivaji Kerba MundeNAGZHARI106911111111208UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096NAG00140470Shivkumar Subhashrao AnnamwarNAGZHARI106911111013272UTIB0SNDCC12917
2223RNRHR4096NAG00140477Shriniwas Mallesh NadkuntwarNAGZHARI106911111013292UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096NAG00140489Sitabai Kerba MundeNAGZHARI106911111013287UTIB0SNDCC13713
2223RNRHR4096NAG00140495Sitaram Gangaram KoveNAGZHARI106911111013174UTIB0SNDCC11909
2223RNRHR4096NAG00140538Sudarshan Nagorao MorawarNAGZHARI106911111013299UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096NAG00140569Sumitra Goutam SonuleNAGZHARI106911111111198UTIB0SNDCC11821
2223RNRHR4096NAG00140621Sushma Shriniwas VazalwarNAGZHARI106911111108449UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096NAG00140623Suvarnabai Madhukar MundeNAGZHARI106911111013286UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096NAG00140659Tulshiram Mara SidamNAGZHARI106911111013187UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096NAG00140663Ujvala Ganesh TagreNAGZHARI106911111112746UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096NAG00140725Vasant Bhimrao ChamnarNAGZHARI106911111013259UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096NAG00140738VaynkatRao Sekanna AnnamwarNAGZHARI106911111013268UTIB0SNDCC12033
2223RNRHR4096NAG00140773Vilas Nagorao SatlawarNAGZHARI106911111108419UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096NAG00140802Vishal Govind BhaleraoNAGZHARI106911111108413UTIB0SNDCC11520
2223RNRHR4096NAG00134152Anita Raju MundeNagzhari106911111113253UTIB0SNDCC12104
2223RNRHR4096NAG00134168Anupriya Pankaj TirmanwarNagzhari106911111113257UTIB0SNDCC13359
2223RNRHR4096NAG00134188Arun Govindrao WatneNagzhari106911111108427UTIB0SNDCC12245
2223RNRHR4096NAG00134577Ganpat Balaji MundeNagzhari106911111108447UTIB0SNDCC13571
2223RNRHR4096NAG00134650Hirasingh Phulsingh PadwaleNagzhari106911111114241UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096NAG00135083Nikhil Nagnath MundeNagzhari106911111114710UTIB0SNDCC12157
2223RNRHR4096NAG00135133Pandurang Satwa NarwadeNagzhari106911111108409UTIB0SNDCC11361
2223RNRHR4096NAG00135136Pankaj Vyenkatrao TirmanwarNagzhari106911111113256UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096NAG00135615Shakuntala Pandurang MundeNagzhari106911111013274UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096NAG00135721Srinivas Ramesh VazalwarNagzhari106911111013291UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096NAG00135722Srinivas Ramesh VazalwarNagzhari106911111013291UTIB0SNDCC11945
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×