मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी मांडवा कि

2324RNRHR4096MAN02137095nandabai dilip nemanniwarMandva Ki106911111014161UTIB0SNDCC12139
2324RNRHR4096MAN02103944Gajanan Dilip NemmaniwarMandva Ki106911111108032UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02103945Swati Keval NemmaniwarMandva Ki106911111014321UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02103946Vishnu Nivrutti MundeMandva Ki106911111014380UTIB0SNDCC11379
2324RNRHR4096MAN02094596Ajay Kishanrao NemmaniwarMandva Ki106911111014063UTIB0SNDCC17567
2324RNRHR4096MAN02083839Bapurao Vitthal AnnamwarMandva Ki106911111014205UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02083840Bebi Vilas SalveMandva Ki106911111113384UTIB0SNDCC12900
2324RNRHR4096MAN02083841Bhagwan Pashetti SatlawarMandva Ki106911111014219UTIB0SNDCC13978
2324RNRHR4096MAN02083842Dyaneshwar Vinayak KendreMandva Ki106911111113371UTIB0SNDCC11768
2324RNRHR4096MAN02083843Gajanan laxman SalveMandva Ki106911111014112UTIB0SNDCC11344
2324RNRHR4096MAN02083844Govardhan Santram MundeMandva Ki106911111014124UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02083845Kerba Tukaram MundeMandva Ki106911111014080UTIB0SNDCC16913
2324RNRHR4096MAN02083846Keshav Lachanna ChukalwarMandva Ki106911111113382UTIB0SNDCC12864
2324RNRHR4096MAN02083847Keshavrao Mukundrao DasarwarMandva Ki106911002000422UTIB0SNDCC12475
2324RNRHR4096MAN02083848Pandurang Tukaram MundeMandva Ki106911111014183UTIB0SNDCC12652
2324RNRHR4096MAN02083849Poshetti Keshav DoundiwarMandva Ki106911111104591UTIB0SNDCC15587
2324RNRHR4096MAN02083850Prakash Ramrao RangnenwarMandva Ki106911111014182UTIB0SNDCC11733
2324RNRHR4096MAN02083851Pushpa Narayan KatkamwarMandva Ki106911111006092UTIB0SNDCC12829
2324RNRHR4096MAN02083852Ramesh Lachanna MyakalwarMandva Ki106911111014265UTIB0SNDCC11414
2324RNRHR4096MAN02083853Ravikant Vitthal VazalwarMandva Ki106911111108009UTIB0SNDCC12104
2324RNRHR4096MAN02083854Rekha Santosh KusneniwarMandva Ki106911111113381UTIB0SNDCC12634
2324RNRHR4096MAN02083855Rukimnbai Vaykatrao PataniwarMandva Ki106911111105489UTIB0SNDCC12016
2324RNRHR4096MAN02083856Sachin Hanmantrao MundeMandva Ki106911111113391UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02083857Sambhaji Narayan GiteMandva Ki106911111014308UTIB0SNDCC11000
2324RNRHR4096MAN02083858Santosh Ranganna KattawarMandva Ki106911111012205UTIB0SNDCC11414
2324RNRHR4096MAN02083859Savarnamala Tulshiram SalveMandva Ki106911111113374UTIB0SNDCC12033
2324RNRHR4096MAN02083860Shrikant Gangareddy BoshetiwarMandva Ki106911111113370UTIB0SNDCC11821
2324RNRHR4096MAN02083861Sudhabai ramrao MundeMandva Ki106911111014295UTIB0SNDCC13253
2324RNRHR4096MAN02083862tulsabai Prabhakar DhadanjeMandva Ki106911111014143UTIB0SNDCC13165
2324RNRHR4096MAN02083863Vaynkatrao Narsimlu PataniwarMandva Ki106911111104568UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00151341Aakhil Satyanarayn VazalwarMandva Ki106911111014058UTIB0SNDCC13076
2223RNRHR4096MAN00151346Aashok Ramrao ShindeMandva Ki106911111014053UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00151347Aastik Suresh RangneniwarMandva Ki106911111014067UTIB0SNDCC12705
2223RNRHR4096MAN00151348Abhay Ajay NemmaniwarMandva Ki106911111014061UTIB0SNDCC16082
2223RNRHR4096MAN00151367Ajay Tulshiram SalveMandva Ki106911111113352UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00151392Amakka Raju BolchttiwarMandva Ki106911111115045UTIB0SNDCC11892
2223RNRHR4096MAN00151402Ammaka Bhojanna AargulwarMandva Ki106911111014068UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00151411Amol Vitthalrao NemmaniwarMandva Ki106911111111045UTIB0SNDCC13129
2223RNRHR4096MAN00151465Anitabai Ramesh BandewarMandva Ki106911111111722UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00151467Anjali Prabhakar KendreMandva Ki106911111111036UTIB0SNDCC11962
2223RNRHR4096MAN00151495Anusayabai Subhash AnnamwarMandva Ki106911111108010UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00151537Arvind Laxman ShindeMandva Ki106911111014055UTIB0SNDCC12864
2223RNRHR4096MAN00151556Ashok Ashanna MedpelliwarMandva Ki106911111112684UTIB0SNDCC11786
2223RNRHR4096MAN00151557Ashok Chinayya NaramwarMandva Ki106911111113394UTIB0SNDCC11927
2223RNRHR4096MAN00151559Ashok Gangareddy KottawarMandva Ki106911111017981UTIB0SNDCC11379
2223RNRHR4096MAN00151560Ashok Gangareddy WadnalwarMandva Ki106911111108023UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096MAN00151572Ashok Laxman SalveMandva Ki106911111014056UTIB0SNDCC12440
2223RNRHR4096MAN00151580Ashok Narayan GavalwarMandva Ki106911111014062UTIB0SNDCC11450
2223RNRHR4096MAN00151594Ashvini Ashvin ThokalMandva Ki106911111113358UTIB0SNDCC11096
2223RNRHR4096MAN00151641Baburao Vithoba MundeMandva Ki62485945449SBIN00200571786
2223RNRHR4096MAN00151657Balaji samrutrao ShindeMandva Ki106911111013215UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00151681Bapurao Lachmanna MyakalwarMandva Ki106911111014397UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00151703Bhagabai Shivnna MadastawarMandva Ki106911111111178UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00151712Bhagwan Gangareddy bandewarMandva Ki106911111014221UTIB0SNDCC12016
2223RNRHR4096MAN00151716Bhagyalaxmi Subhash KalawarMandva Ki106911111014222UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00151739Bhavna Yogesh KatkamwarMandva Ki106911111114911UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00151754Bhimbai Rama TekamMandva Ki106911111014212UTIB0SNDCC12104
2223RNRHR4096MAN00151773Bhojanna Bhumanna AargulwarMandva Ki106911111014227UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00151775Bhojanna Malluga DoudiwarMandva Ki106911111014217UTIB0SNDCC11220
2223RNRHR4096MAN00151779Bhudevi Gangareddy BandewarMandva Ki106911111113376UTIB0SNDCC12493
2223RNRHR4096MAN00151781Bhudevi Ramkishtu DaratlawarMandva Ki106911111014225UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00151786Bhumanna Narsimlu PentawarMandva Ki106911111014213UTIB0SNDCC12511
2223RNRHR4096MAN00151790Bhumma(Chinna)Nana NadkuntiwarMandva Ki106911111014211UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00151800Buchanna Ushanna DavandiwarMandva Ki106911111014198UTIB0SNDCC11308
2223RNRHR4096MAN00151802Burgul Ushanna DoundiwarMandva Ki106911111014200UTIB0SNDCC12864
2223RNRHR4096MAN00151840Chinayya Shivanna NaramwarMandva Ki106911111113363UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00151843Chinnaya Lachmanna BandewarMandva Ki106911111014133UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00151844Chinnaya Maleshu NadkuntiwarMandva Ki106911111014132UTIB0SNDCC12016
2223RNRHR4096MAN00151864Daratla Nilima OmkarMandva Ki106911111115061UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00151876Datta Masaji GhatolMandva Ki106911111014154UTIB0SNDCC11503
2223RNRHR4096MAN00151895Dattatry Ramlu GolamwarMandva Ki106911111014149UTIB0SNDCC11874
2223RNRHR4096MAN00151914Devanand Kishanrao ShindeMandva Ki106911111014156UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00151916Devanna Gangareddy BandewarMandva Ki106911111014158UTIB0SNDCC13006
2223RNRHR4096MAN00151919Devidas Kashiram NaramwarMandva Ki106911111014153UTIB0SNDCC11750
2223RNRHR4096MAN00151984Dilip Aashanna MedpelliwarMandva Ki106911111014159UTIB0SNDCC12599
2223RNRHR4096MAN00151990Dilip Linganna BolchettiwarMandva Ki106911111014148UTIB0SNDCC11273
2223RNRHR4096MAN00152013Dipak Umrao SalveMandva Ki106911111108020UTIB0SNDCC11662
2223RNRHR4096MAN00152017Divya Mahesh GunjalwarMandva Ki106911111115006UTIB0SNDCC12387
2223RNRHR4096MAN00152054Dyaneshwar Taterao ShindeMandva Ki106911111014392UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00152085Gajanan Kishan ShindeMandva Ki106911111113366UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00152127Ganesh Santari NakkewarMandva Ki106911111014118UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00152129Ganesh Umrao SalveMandva Ki106911111014107UTIB0SNDCC12811
2223RNRHR4096MAN00152150Gangammabai Yadavrao YendralwarMandva Ki106911111111043UTIB0SNDCC12740
2223RNRHR4096MAN00152151Ganganna Gopalu KondapalakulavarMandva Ki106911111014109UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00152164Gangareddy Narsimlu PataniwarMandva Ki106911111111024UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00152167Gangasagar Prabhakar JaybhayeMandva Ki106911111111023UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00152168Gangaya Aashanna MesawarMandva Ki106911111014108UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00152170Gangubai Bhumanna NadkuntiwarMandva Ki106911111014104UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00152175Gangubai Malleshu NadkuntiwarMandva Ki106911111014117UTIB0SNDCC13023
2223RNRHR4096MAN00152176Gangubai Narayan GolamwarMandva Ki106911111014125UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00152177Gangubai Shekanna KalawarMandva Ki106911111014121UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00152180Ganpat Bapurao ChikalwarMandva Ki106911111014111UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00152206godavrari venkatrao bolchetiwarMandva Ki106911111115260UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00152225Gopalu Narayan KokerwarMandva Ki106911002100386UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00152228Gorakhnath Hanmantu MundeMandva Ki106911111014101UTIB0SNDCC12387
2223RNRHR4096MAN00152229Gourav Ajay NemmaniwarMandva Ki106911111014126UTIB0SNDCC17072
2223RNRHR4096MAN00152230Gourubai Devidas NaramwarMandva Ki106911111014129UTIB0SNDCC13147
2223RNRHR4096MAN00152343Janabai Kishor KosleMandva Ki106911111112682UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00152356Jaya Suresh RangnenwarMandva Ki106911111014140UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00152379Jijabai ramrao ShindeMandva Ki106911111108021UTIB0SNDCC13271
2223RNRHR4096MAN00152443Kamlabai Baghwantrao YendralwarMandva Ki106911111014082UTIB0SNDCC12740
2223RNRHR4096MAN00152474KARAN VINODRAO YENDRALWARMandva Ki106911111110983UTIB0SNDCC13059
2223RNRHR4096MAN00152503Kavita Gangareddy KallawarMandva Ki106911111112687UTIB0SNDCC11909
2223RNRHR4096MAN00152504kavita mahesh katkamwarMandva Ki106911111114912UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00152540Kiran Vaykant WadnalwarMandva Ki106911111114779UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096MAN00152542Kiran Vilas MedpelliwarMandva Ki106911111114785UTIB0SNDCC11078
2223RNRHR4096MAN00152543Kirankumar Shivaji ShindeMandva Ki106911111111034UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00152568Kishtabai Narayan BandewarMandva Ki106911111014091UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00152572kishtnna narsimalu madastwarMandva Ki106911111014081UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00152575Kishtu Bumanna KarlawarMandva Ki106911111014090UTIB0SNDCC17373
2223RNRHR4096MAN00152592krushnaveni uddhavarao dasaravarMandva Ki106911111014084UTIB0SNDCC13041
2223RNRHR4096MAN00152710Laxmibai Keshavrao MundeMandva Ki106911111014347UTIB0SNDCC13235
2223RNRHR4096MAN00152713Laxmibai Lakhan MeshramMandva Ki106911111112728UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00152714Laxmibai Laxman TadkuleMandva Ki106911111014394UTIB0SNDCC12175
2223RNRHR4096MAN00152716Laxmibai Narayan RenjarlawarMandva Ki106911111014354UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00152724Laxmibai Shankar SainwarMandva Ki106911111014344UTIB0SNDCC12528
2223RNRHR4096MAN00152784Madukar Nivrutti GetteMandva Ki106911111108018UTIB0SNDCC12458
2223RNRHR4096MAN00152792Mahendra Bhagwan KankawarMandva Ki106911111113367UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00152793Mahendra Buchanna DoundiwarMandva Ki106911111113369UTIB0SNDCC11697
2223RNRHR4096MAN00152798Mahesh Haridas LaleMandva Ki106911111114910UTIB0SNDCC11503
2223RNRHR4096MAN00152816Malesh Nadpenna NadkuntiwarMandva Ki106911111014232UTIB0SNDCC13006
2223RNRHR4096MAN00152843Manjusha Arvind ShindeMandva Ki106911111111030UTIB0SNDCC11255
2223RNRHR4096MAN00152864Maroti Ambaji TadkuleMandva Ki106911111014236UTIB0SNDCC11450
2223RNRHR4096MAN00152906Minakshi Narayan KusneniwarMandva Ki106911111014231UTIB0SNDCC12758
2223RNRHR4096MAN00152911Mirabai Murlidhar MundeMandva Ki62455444890SBIN00200573536
2223RNRHR4096MAN00152934Mohan Masaji GhatolMandva Ki106911111014237UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00152943Monika Devanna BandewarMandva Ki106911111113357UTIB0SNDCC11078
2223RNRHR4096MAN00152944Monika Devanna BandewarMandva Ki106911111113357UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00152961Mudrikabai Raju ShindeMandva Ki106911111108008UTIB0SNDCC12016
2223RNRHR4096MAN00152975Murlidhar Baburao MundeMandva Ki62485945416SBIN00200572917
2223RNRHR4096MAN00152983Nagesh Pandit KendreMandva Ki106911111111069UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00152991Nagorao Ashanna MedpelliwarMandva Ki106911111014164UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00153041Narayan Bumanna KanpelliwarMandva Ki106911111108624UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00153042Narayan Bumanna RenjarlawarMandva Ki106911111014178UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153045Narayan Gangaram PurewarMandva Ki106911111014173UTIB0SNDCC11308
2223RNRHR4096MAN00153046Narayan Gangareddy GolamwarMandva Ki106911111014163UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153047narayan gangareddy golamwarMandva Ki106911111014163UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00153048Narayan Gangareddy VadnalwarMandva Ki106911111107994UTIB0SNDCC11733
2223RNRHR4096MAN00153060Narayan Ramlu PurewarMandva Ki106911111014174UTIB0SNDCC12458
2223RNRHR4096MAN00153065Narayan Sudam MadastwarMandva Ki106911111014177UTIB0SNDCC12440
2223RNRHR4096MAN00153066Narayan Vitthal AnnamwarMandva Ki106911111108000UTIB0SNDCC11503
2223RNRHR4096MAN00153079Naresh Rajedhwar KallyanamMandva Ki106911111111041UTIB0SNDCC12369
2223RNRHR4096MAN00153084Narsing Gangareddy KottawarMandva Ki106911111107980UTIB0SNDCC11308
2223RNRHR4096MAN00153096Narsubai Bhumanna KarlawarMandva Ki106911111014171UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00153101Navin Bapurao NadkuntiwarMandva Ki106911111114801UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153166Padmabai Bhagwan SatlawarMandva Ki106911111014189UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153183Pandit Namdevrao KendreMandva Ki106911111014181UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00153225Parvatibai Chinnya BandewarMandva Ki106911111014191UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00153227Parvatibai Hanmanlu NemmaniwarMandva Ki106911111014184UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00153260Prabhakar Laxman MundeMandva Ki106911111112681UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00153264Prabhakr Narayan KankawarMandva Ki106911111100703UTIB0SNDCC11680
2223RNRHR4096MAN00153328Pramod Vitthal PurewarMandva Ki106911111014186UTIB0SNDCC12740
2223RNRHR4096MAN00153437Rahan Vinod YendralwarMandva Ki106911111110982UTIB0SNDCC15392
2223RNRHR4096MAN00153447Rajanna Aashanna MesawarMandva Ki106911111113362UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153457Rajebhau Sankarrao SalveMandva Ki106911111014260UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153479Raju Gangadhar ShindeMandva Ki106911111014258UTIB0SNDCC12016
2223RNRHR4096MAN00153481Raju Gopalu KokerwarMandva Ki106911111014248UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00153488Raju Narayan KalawarMandva Ki106911111104580UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153543Rambai Lachmanna MyakalwarMandva Ki106911111109168UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00153574Ramesh Gangareddy BandewarMandva Ki106911002002519UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096MAN00153603Ramesh Raosaheb ShindeMandva Ki106911111014255UTIB0SNDCC14950
2223RNRHR4096MAN00153628Ramlu Shiwanna NaramwarMandva Ki106911111014262UTIB0SNDCC12016
2223RNRHR4096MAN00153647Ramu Vitthalrao NemmaniwarMandva Ki106911111111046UTIB0SNDCC13129
2223RNRHR4096MAN00153672Ravikant Bhagwan KankawarMandva Ki106911111104577UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00153673Ravikant Gangareddy boshettiwarMandva Ki106911111113372UTIB0SNDCC11821
2223RNRHR4096MAN00153763Rushikesh Vilas ShindeMandva Ki106911111113383UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00153775Sachin Bapurao MyakalwarMandva Ki106911111111033UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153790Sadanand Kishanrao ShindeMandva Ki106911111113365UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00153795Sagar Sudarshan SamudralawarMandva Ki106911111014299UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00153810Saikrishna Vyankatrao bolchettiwarMandva Ki106911111115259UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00153822Samadhan Keraba MundeMandva Ki106911111108037UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153881Sanjay Vitthal KottawarMandva Ki106911111108015UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153917Santosh Narayan KusneniwarMandva Ki106911111113392UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00153940Sapna Shekharbabu GontimukulwarMandva Ki106911111112689UTIB0SNDCC12829
2223RNRHR4096MAN00153964Savita Bhumanna PurewarMandva Ki106911111104585UTIB0SNDCC12652
2223RNRHR4096MAN00153967savita santosh anamwarMandva Ki106911111014324UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00153975savitrabai vithhal kotawarMandva Ki106911111014312UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00154025Shamrao Bhimrao ShedmakeMandva Ki106911111108022UTIB0SNDCC13288
2223RNRHR4096MAN00154045Shankar Lachnna BandewarMandva Ki106911111014293UTIB0SNDCC12882
2223RNRHR4096MAN00154076Shashikalabai Laxman ShindeMandva Ki106911111014289UTIB0SNDCC12864
2223RNRHR4096MAN00154084Shekanna Bhumanna NaramwarMandva Ki106911111108003UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00154085Shekanna Bhumanna NaramwarMandva Ki106911111108003UTIB0SNDCC11379
2223RNRHR4096MAN00154086Sheke Chimnaji GirmajiMandva Ki106911111014131UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154099Shila Dipak SalveMandva Ki106911111104582UTIB0SNDCC11132
2223RNRHR4096MAN00154111Shirikant ramesh bandewarMandva Ki106911111104584UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00154116Shiva Praksah RangneniwarMandva Ki106911111114851UTIB0SNDCC11644
2223RNRHR4096MAN00154126Shivaji Yashvantrao ShindeMandva Ki106911111014290UTIB0SNDCC12104
2223RNRHR4096MAN00154127Shivaji Yashvantrao ShindeMandva Ki106911111014290UTIB0SNDCC12369
2223RNRHR4096MAN00154135Shivkumar Ganesh SalveMandva Ki106911111107989UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00154157Shridhar Subahsh KalawarMandva Ki106911111108035UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154167Shriniwas Bhumanna PurewarMandva Ki106911111014050UTIB0SNDCC11715
2223RNRHR4096MAN00154168Shriniwas Ramlu KallawarMandva Ki106911111014049UTIB0SNDCC11909
2223RNRHR4096MAN00154178Shubhangi Amol NemmaniwarMandva Ki106911111111048UTIB0SNDCC13182
2223RNRHR4096MAN00154183Siddheshwar HaridasMandva Ki106911111014322UTIB0SNDCC11574
2223RNRHR4096MAN00154192Sitabai Rajaram MundeMandva Ki106911111014311UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00154246subhash ramlu kallawarMandva Ki106911111108038UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00154248Subhash Ramrao ShindeMandva Ki106911111014307UTIB0SNDCC13200
2223RNRHR4096MAN00154254Subhash Shekanna KalawarMandva Ki106911111012209UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154259suchita Hanmant MundeMandva Ki106911111115038UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00154265Sudam Namdev MundeMandva Ki106911111107982UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00154274Sudarshan Tukaram ArsulwadMandva Ki106911111107983UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00154275sudha madharao dasrwarMandva Ki106911111115266UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00154278Sudhakar Bhumanna DoundiwarMandva Ki106911111107993UTIB0SNDCC11662
2223RNRHR4096MAN00154329Sunanada Dipak NemmaniwarMandva Ki106911111014298UTIB0SNDCC14402
2223RNRHR4096MAN00154342Sunil Linganna BolchettiwarMandva Ki106911111014300UTIB0SNDCC11273
2223RNRHR4096MAN00154354Sunita Hanmantrao MundeMandva Ki106911111112686UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00154377Surekha Shivaji MundeMandva Ki106911111014328UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00154378Surekha Vishnu MundeMandva Ki106911111014335UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00154418Sushilabai Kishtu KarlawarMandva Ki106911111014318UTIB0SNDCC12564
2223RNRHR4096MAN00154452Tukaram Taterao ShindeMandva Ki106911111014141UTIB0SNDCC12528
2223RNRHR4096MAN00154463Tulshiram Shankarrao SalveMandva Ki106911111014144UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00154464Tulshiram Shankarrao SalveMandva Ki106911111014144UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00154502Umarao Vithoba MundeMandva Ki106911111014077UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00154512Umesh narayan PurewarMandva Ki106911111014076UTIB0SNDCC11078
2223RNRHR4096MAN00154519Utrabai Madhav GidhadeMandva Ki106911111014075UTIB0SNDCC11503
2223RNRHR4096MAN00154537Vachalabai Shivaji SindeMandva Ki106911111113364UTIB0SNDCC11414
2223RNRHR4096MAN00154547Vaishali Ravikant VazalwarMandva Ki106911111108012UTIB0SNDCC12281
2223RNRHR4096MAN00154548Vaishali Sanjay JalgamwarMandva Ki106911111014386UTIB0SNDCC12122
2223RNRHR4096MAN00154552Vaman Dattatrye MundeMandva Ki106911111112694UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00154564Vanita Keraba MundeMandva Ki106911111108036UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154571Varsha Rajebhau SalveMandva Ki106911111113387UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154593venkat bhumanna chintlwarMandva Ki106911111014373UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00154637Vijay Tulshiram SalveMandva Ki106911111113353UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00154643Vijaya Sudarshan SamudralwarMandva Ki106911111014360UTIB0SNDCC13059
2223RNRHR4096MAN00154644Vijayabai Kishtu GopawarMandva Ki106911111014383UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096MAN00154649Vikal Prakash RangneniwarMandva Ki106911111014359UTIB0SNDCC11644
2223RNRHR4096MAN00154653Vikas Ramrao ShindeMandva Ki106911111014371UTIB0SNDCC13218
2223RNRHR4096MAN00154655Vikas Vilas SalveMandva Ki106911111113359UTIB0SNDCC11114
2223RNRHR4096MAN00154670Vilas Raosaheb ShindeMandva Ki106911111014382UTIB0SNDCC11043
2223RNRHR4096MAN00154671Vilas Shankarrao SalveMandva Ki106911111108042UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00154676Vimal Ganpat MundeMandva Ki106911111104778UTIB0SNDCC11432
2223RNRHR4096MAN00154702Vinayak Namdev KendreMandva Ki106911111014358UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00154771Vitthal Narayan BandiwarMandva Ki106911111104595UTIB0SNDCC15163
2223RNRHR4096MAN00154781Vitthalrao Gangadhar NemmaniwarMandva Ki106911111108045UTIB0SNDCC11485
2223RNRHR4096MAN00154788Vyankatrao Lachmanna BolchettiwarMandva Ki106911111108031UTIB0SNDCC13465
2223RNRHR4096MAN00126736Ashok Vitthal AkkulwarMandva Ki106911111113379UTIB0SNDCC12564
2223RNRHR4096MAN00126793Bhimrao LaxmanraoMandva Ki106911111014210UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00126835Datta Hanmantu MundeMandva Ki106911111014150UTIB0SNDCC12404
2223RNRHR4096MAN00126975Hanmantrao Umrao MundeMandva Ki106911111014387UTIB0SNDCC11803
2223RNRHR4096MAN00127139Laxmibai Vitthal JinamwarMandva Ki106911111014355UTIB0SNDCC11149
2223RNRHR4096MAN00127252Narayan Bhumanna ChukalwarMandva Ki106911111014168UTIB0SNDCC14296
2223RNRHR4096MAN00127261Narayan Narsimlu DayawarkondawarMandva Ki106911111014179UTIB0SNDCC11149
2223RNRHR4096MAN00127331Pochanna Malkanna ChukkalwarMandva Ki106911111113355UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00127352Prakash Lachmanna MyakalwarMandva Ki106911111014398UTIB0SNDCC11945
2223RNRHR4096MAN00127356Prakash Shankarrao SalveMandva Ki106911111014188UTIB0SNDCC15675
2223RNRHR4096MAN00127424Ramabai Raju SanapMandva Ki106911111114915UTIB0SNDCC14420
2223RNRHR4096MAN00127450Ramesh Narsimlu PataniwarMandva Ki106911111104206UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00127453Ramkrushna Umaji KendreMandva Ki106911111108055UTIB0SNDCC11786
2223RNRHR4096MAN00127471Rekha Narayan NaramwarMandva Ki106911111104579UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00127482Rohini Vilas ShindeMandva Ki106911111114825UTIB0SNDCC11061
2223RNRHR4096MAN00127511Samta Rahul VazalwarMandva Ki106911111113386UTIB0SNDCC13076
2223RNRHR4096MAN00127520Sangita Santosh SalveMandva Ki106911111014341UTIB0SNDCC11132
2223RNRHR4096MAN00127524Sanjay Ganganna KondapalkulwarMandva Ki106911111014332UTIB0SNDCC12687
2223RNRHR4096MAN00127531santibai chinyya nadkuntiwarMandva Ki106911111014314UTIB0SNDCC12139
2223RNRHR4096MAN00127540Santosh Vitthal AkkulwarMandva Ki106911111113378UTIB0SNDCC12564
2223RNRHR4096MAN00127543Sarikha Ganganna BalenwarMandva Ki106911111014288UTIB0SNDCC13960
2223RNRHR4096MAN00127576Shankar Gangaram VadetiwarMandva Ki106911111112688UTIB0SNDCC12546
2223RNRHR4096MAN00127599Shekanna Lahan Aashanna MedpelliwarMandva Ki106911111112685UTIB0SNDCC11786
2223RNRHR4096MAN00127606Shila ramrao NemmaniwarMandva Ki106911111108034UTIB0SNDCC13253
2223RNRHR4096MAN00127624Shriniwas Shivaji MundeMandva Ki106511111115262UTIB0SNDCC12511
2223RNRHR4096MAN00127628Shubhangi Gajanan MundeMandva Ki106911111111035UTIB0SNDCC11662
2223RNRHR4096MAN00127713Tukaram Gopinath AarsulwarMandva Ki106911111014145UTIB0SNDCC12369
2223RNRHR4096MAN00127721Uadhav Narayan GetteMandva Ki106911111014074UTIB0SNDCC11000
2223RNRHR4096MAN00127760Vaynkat Narayan DayawarkondawarMandva Ki106911111113368UTIB0SNDCC11432
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×