मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी निराळा

2223RNRHR4096 NI00151401Amkka Narayan BadawarNilaral107711111114751UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00151472Anju Sanjay AdeNilaral107711111117140UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00151957Dhanlal Hemsingh JadhavNilaral107711111005058UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152290Hemant Kishanrao JadhavNilaral107711111002715UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152335Jaman Kho Bhikan KhoNilaral107711111002586UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152389Jotsnatai Ravidran WaghmareNilaral107711111002585UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152594Kudos to HussainNilaral107711111002714UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152781Madhukar Yadav JakulwarNilaral107711111105625UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00152887Maya Sanjay JadhavNilaral107711111117143UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153385Premsingh Kaniram ChavanNilaral107711111002729UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153439Rahul Dhanlal JadhavNilaral107711111107207UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153472Rajni Nagraj PawarNilaral107711111107500UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153512Ram Singh Kaniram ChavanNilaral107711111002730UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153983Sejal Sanjay JadhavNilaral107711111117138UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153993Sh. Janmuhammad HameedNilaral107711111002587UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00153995Sh.Arbaz Sh.IbrahimNilaral107711111002734UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00154180Shweta Rahul JadhavNilaral107711111107501UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00154277Sudhabai Dhanlal JadhavNilaral107711111002702UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00154499Uma Tulshiram JadhavNilaral107711111113131UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00154726Vinod Yadav JakulwarNilaral107711111105630UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138478Ajay Dattatraya ThakareNilaral107711111002551UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138493Alka Ajay ThakareNilaral107711111113130UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138527Aniket Mohan PawarNilaral107711111002757UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138535Anil Jagram RathodNilaral107711111002554UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138542Anil Uttamrao ThakareNilaral107711111002550UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138543Anil Vinayakrao ChaudharyNilaral107711111002553UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138544Anirudh Mohan PawarNilaral107711111002756UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138604Arvid Vishwanath MahalleNilaral107711111002555UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138622Ashish Prakash SalamNilaral107711111114080UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138623Ashish Puthviraj WaghmareNilaral107711111002561UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138627Ashok Bhaurao ThakareNilaral107711002000153UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138629Ashok Bhiku JadhavNilaral107711111002562UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138807Blessings Mohan PawarNilaral107711111002755UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138828Chandrasekhar Ashok ThakareNilaral107711111002581UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138882Dattatraya Narayan ThakareNilaral107711111002596UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138907Devanand Gangadhar ThakareNilaral107711111002601UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138910Devendra Vishwanath ThakareNilaral107711111002597UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138980Dilip Jagram RathodNilaral107711111002592UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00138999Dinesh Nandkishore MahalleNilaral107711111002600UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139005Dingabar Babarao GhorpadeNilaral107711111002594UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139032Dutta Devrao GedamNilaral107711111002603UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139070Gajendra Vishwanath ThakareNilaral107711111002574UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139167Govindrao Hiraman MeshramNilaral107711111002578UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139300Jyotiram Laxman AdeNilaral107711111002582UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139361Karnu Jyotiram MadaviNilaral107711111117141UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139364Karthik Vijay ThakareNilaral107711111002751UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139385Kavita Sandeep ThakareNilaral107711111107499UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139402Khushi Sanjay ThakareNilaral107711111113138UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139418Kishan Devrao GedamNilaral107711111106768UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139419Kishan Hiraman MeshramNilaral107711111002570UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139460Kush Viredra ThakareNilaral107711111002727UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139473Lakshmibai Gangadhar SalamNilaral107711111002737UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139499Laxman Dagdu GedamNilaral107711111002667UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139541Madan Lova JadhavNilaral107711111002641UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139565Madhukar Uttamrao ChaudharyNilaral107711111002639UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139568Madhuri Anil ThakareNilaral107711111002753UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139581Malatai Ashokrao ThakareNilaral107711111105626UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139590Mandabai Vinod ThakareNilaral107711111002722UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139603Manilal Chandrabhan JadhavNilaral107711111002645UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139659Mayabai Rajesh JadhavNilaral107711111113132UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139679Mohan Baba PawarNilaral107711111002637UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139736Nagorao Punya GedamNilaral107711111002608UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139740Nagubai Ramji KumareNilaral107711111002615UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139765Namdevu Bhikhu JadhavNilaral107711111002610UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139771Nandabai Sunil ThakareNilaral107711111002723UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139774Nandkishore Vitthalrao MahalleNilaral107711111002612UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139807Narendra Vishwanath ThakareNilaral107711111002611UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139847Nirmala Prakash SalamNilaral107711111114766UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139892Pankaj Rajesh JadhavNilaral107711111002626UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139897Parasram Govindrao Vetti.Nilaral107711111002692UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139922Pawan Prakash ChaudharyNilaral107711111115812UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139926Piyush Puthviraj WaghmareNilaral107711111002625UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139949Pradip Nandkishore MahalleNilaral107711111002627UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139966Prakash Jagram RathodNilaral107711111002621UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139973Prakash Narayan SalamNilaral107711111002622UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00139978Prakash Shankarao ChaudharyNilaral107711111002618UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140058Rajendra Vishwanath ThakareNilaral107711111002655UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140092Ram Ashok ThakareNilaral107711111002656UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140096Ram Rao Shankarao ChaudharyNilaral107711111002654UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140117Ramdas Shravan TodsamNilaral107711002112307UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140168Ranba Laxman AdeNilaral107711111002652UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140192Ravidran Nandkishore MahalleNilaral107711111002664UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140207Ritesh Ravidran WaghmareNilaral107711111002659UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140249Sahebrao Gangaram KumarNilaral107711111105642UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140269Sandeep Gangadhar ThakareNilaral107711111002706UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140286Sanjay Dattatreya ThakareNilaral107711111002719UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140305Sanjay Tukaram GhorpadeNilaral107711111002707UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140350Sarika Devanand ThakareNilaral107711111107497UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140401Shamrao Bhik JadhavNilaral107711111002690UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140433Shantabai Manikrao PawarNilaral107711111002693UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140457Shilabai Dinesh JadhavNilaral107711111002758UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140513Subhash Gangadhar SalaNilaral107711111105637UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140524Subhash Tukaram GhorpadeNilaral107711111002710UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140531Sudam Manilal JadhavNilaral107711111002703UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140574Sunandabai Anandrao PawarNilaral107711111114786UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140577Sunga Shamrao MadaviNilaral107711111002705UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140585Sunil Ramrao ChaudharyNilaral107711111105635UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140589Sunil Uttamrao ThakareNilaral107711111002694UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140599Supriya Shivaji ThakareNilaral107711111114781UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140642Telangrao Maroti KanakeNilaral107711111002589UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140668Ukandabai Janga PendorNilaral107711111002668UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140716Vandanabai Dipkrao ThakareNilaral107711111002684UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140783Vinayakrao Sunilrao ThakareNilaral107711111002739UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140784Vinod Babarao GhorpadeNilaral107711111002631UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140789Vinod Dutta MadaviNilaral107711111002682UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140795Vinod Shankarao ChaudharyNilaral107711111002674UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140798Vinod Uttamrao ThakareNilaral107711111002676UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140817Vishwanath Bhaurao ThakareNilaral107711111002675UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140845Yadav Ramlu JakulwarNilaral107711111002650UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140853Yash Viredra ThakareNilaral107711111002726UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI00140864Yogita Ram ThakareNilaral107711111105627UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094562Bebibai Madan JadhavNirala107711111002467UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094563Dilip Rukhmanna BadawarNirala107711111109011UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094564Dilip Shivshankar TanmaneNirala107711111002602UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094565Lalita Dattatray ThakreNirala107711111105643UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094566Narayan Ramlu BadawarNirala107711111109083UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094567Raufkha Nurkha PathanNirala107711111002660UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094568Rukmana Ramlu BadawarNirala107711111002605UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094569Sandeep Rukhamanna BadawarNirala107711111102737UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094570Sanjay Laxman AdeNirala107711111117139UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094571She Bashir She GulzarNirala107711111002635UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094572Sheikh Ahmed She MohammedNirala107711111114377UTIB0SNDCC1
2324RNRHR4096 NI02094573Sheikh Mosin She MohammadNirala107711111113136UTIB0SNDCC1
2223RNRHR4096 NI01119369Girjabai Shankarao ChaudharyNirala107711111002572UTIB0SNDCC1

निराळा 2

2324RNRHR4096NIR02661106Ajay Gangadhar SalamNIRALA107711111002738UTIB0SNDCC18160
2324RNRHR4096NIR02661107Anil Anandrao GedamNIRALA62327807514SBHY002157010540
2324RNRHR4096NIR02661108Ashish Prakash SalamNIRALA107711111114080UTIB0SNDCC18160
2324RNRHR4096NIR02661109Ashok Bhiku JadhavNIRALA107711111002562UTIB0SNDCC110710
2324RNRHR4096NIR02661110Bebibai Madan JadhavNIRALA62308193355SBIN00206947140
2324RNRHR4096NIR02661111Deepak Bhaurao ThakareNIRALA107711002000062UTIB0SNDCC138250
2324RNRHR4096NIR02661112Dingabar Babarao GhorpadeNIRALA107711111002594UTIB0SNDCC18160
2324RNRHR4096NIR02661113Gajendra Vishwanath ThakareNIRALA107711111002574UTIB0SNDCC114110
2324RNRHR4096NIR02661114Kishan Devrao GedamNIRALA107711111106768UTIB0SNDCC110540
2324RNRHR4096NIR02661115Madan Lobha JadhavNIRALA62237457036SBIN002069412410
2324RNRHR4096NIR02661116Manthan Deepakrao ThakareNIRALA107711002002744UTIB0SNDCC114110
2324RNRHR4096NIR02661117Mohan Baba PawarNIRALA107711111002637UTIB0SNDCC17480
2324RNRHR4096NIR02661118Mohan Lobhaji JadhavNIRALA62089067700SBIN002069419380
2324RNRHR4096NIR02661119Prakash Narayan SalamNIRALA107711111002622UTIB0SNDCC117170
2324RNRHR4096NIR02661120Prakash Shankarao ChaudharyNIRALA107711111002618UTIB0SNDCC116490
2324RNRHR4096NIR02661121Rangrao Rajaram SalamNIRALA107711111105639UTIB0SNDCC118190
2324RNRHR4096NIR02661122Sunga Shamrao MadaviNIRALA107711111002705UTIB0SNDCC115470
2324RNRHR4096NIR02661123Sunil Kisan WaghamareNIRALA107711111002701UTIB0SNDCC19180
2324RNRHR4096NIR02661124Sunil Ramrao ChaudharyNIRALA107711111105635UTIB0SNDCC117850
2324RNRHR4096NIR02661125Vandana Dipakrao ThakareNIRALA107711111002684UTIB0SNDCC117680
2324RNRHR4096NIR02661126Vinod Babarao GhorpadeNIRALA107711111002631UTIB0SNDCC111560
2324RNRHR4096NIR02661127Vinod Uttamrao ThakareNIRALA107711111002676UTIB0SNDCC136040
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×