मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी दगडवझरा

2324RNRHR4096DAG02383547ANIL DATTA JADHAVDAGADVAJHARA107711111002116UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383548AVIN VILAS RATHODDAGADVAJHARA107711111002126UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383549BABU DASRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002151UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383550bebibai vinod rathodDAGADVAJHARA107711111107136UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383551bharat dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002206UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383552GEMASING MOHAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002156UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383553manik dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002203UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383554MANOJ GEMASING ADEDAGADVAJHARA107711111113309UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383555NAMDEV UTTAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002190UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383556NARAYAN GEMA ADEDAGADVAJHARA107711111002208UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383557NARAYAN SUNDARSING RATHODDAGADVAJHARA107711111002121UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383558Pradip Dasharam PawarDAGADVAJHARA107711111114474UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383559pradip ganpat rathodDAGADVAJHARA107711111002167UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383560ramesh dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002212UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383561RAVI MADHUKAR RATHODDAGADVAJHARA107711111112585UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383562rekha narayan rathodDAGADVAJHARA107711111116101UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383563Sanjay Vasram RathodDAGADVAJHARA107711111002118UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383564SANTOSH CHARAN RATHODDAGADVAJHARA107711111116103UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383565Santosh Vasaram RathodDAGADVAJHARA107711111002122UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383566SATARAM DASHRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002204UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383567shanatabai mohan rathodDAGADVAJHARA107711111002157UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383568SHANKAR AMARASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002159UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383569SUDAM FULASING ADEDAGADVAJHARA107711111002147UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383570Vimal Madukar RathodDAGADVAJHARA107711111002218UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02383571Vinod Dasharam RathodDAGADVAJHARA107711111107138UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096DAG02164088ambar gambhira rathodDAGADVAJHARA107711111002235UTIB0SNDCC115640
2324RNRHR4096DAG02164089SHAMA AMBU RATHODDAGADVAJHARA107711111003360UTIB0SNDCC111016
2324RNRHR4096DAG02102312akash narayan rathodDAGADVAJHARA107711111002192UTIB0SNDCC17208
2324RNRHR4096DAG02102313ambar gambhira rathodDAGADVAJHARA107711111002235UTIB0SNDCC17208
2324RNRHR4096DAG02102314Ganapat Megha PawarDAGADVAJHARA107711111002233UTIB0SNDCC17208
2324RNRHR4096DAG02102315madhukar ramu rathodDAGADVAJHARA107711111002123UTIB0SNDCC15576
2324RNRHR4096DAG02102316manesh ramsing rathodDAGADVAJHARA107711111002243UTIB0SNDCC13536
2324RNRHR4096DAG02102317manik dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002203UTIB0SNDCC18024
2324RNRHR4096DAG02102318Piraji Gemala RathodDAGADVAJHARA107711111002969UTIB0SNDCC13536
2324RNRHR4096DAG02102319PREMSING GEMSING RATHODDAGADVAJHARA107711111002193UTIB0SNDCC16936
2324RNRHR4096DAG02102320ramesh dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002212UTIB0SNDCC14488
2324RNRHR4096DAG02102321ravi kishan rathodDAGADVAJHARA107711111002135UTIB0SNDCC11768
2324RNRHR4096DAG02102322sandip kishan rathodDAGADVAJHARA107711111112580UTIB0SNDCC14080
2324RNRHR4096DAG02102323SHAMA AMBU RATHODDAGADVAJHARA107711111003360UTIB0SNDCC14488
2324RNRHR4096DAG02102324shamrav dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002174UTIB0SNDCC17208
2324RNRHR4096DAG02102325SHANKAR AMARASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002159UTIB0SNDCC18024
2324RNRHR4096DAG02102326umesh babu rathodDAGADVAJHARA107711111116882UTIB0SNDCC116320
2324RNRHR4096DAG02102327Vishnu Lalsing RathodDAGADVAJHARA107711111002110UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG01057971akash bandu jadhavDAGADVAJHARA107711111116094UTIB0SNDCC14760
2223RNRHR4096DAG01057972bandu dattaram jadhavDAGADVAJHARA107711111002114UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096DAG01057973Bebibai Premsing JadhavDAGADVAJHARA107711111002198UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG01057974dalpat megha pawarDAGADVAJHARA107711111002232UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG01057975pradip madhukar rathodDAGADVAJHARA107711111002127UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG01057976RAMA GAMBHIRA RATHODDAGADVAJHARA107711111002245UTIB0SNDCC17052
2223RNRHR4096DAG01057977santosh nursing jadhavDAGADVAJHARA107711111002175UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00151701bebibai vishvanath rathodDAGADVAJHARA107711002112497UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096DAG00151718bharat dasram rathodDAGADVAJHARA107711111002206UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096DAG00152303homsing tukaram rathodDAGADVAJHARA107711111002179UTIB0SNDCC18568
2223RNRHR4096DAG00152383jitendra vilas rathodDAGADVAJHARA107711111116096UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096DAG00153010namdev ambu rathodDAGADVAJHARA107711111003299UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00153102NAVIN GANAPAT RATHODDAGADVAJHARA38253753657SBIN00206943536
2223RNRHR4096DAG00153131nirmala baliram adeDAGADVAJHARA107711111116100UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096DAG00153279pradip ganpat rathodDAGADVAJHARA107711111002167UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00153377premsing dasram pawarDAGADVAJHARA107711111002194UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096DAG00153706rekha narayan rathodDAGADVAJHARA107711111116101UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00153734rohidas shesherav jadhavDAGADVAJHARA107711111116091UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096DAG00153847sandip prem rathodDAGADVAJHARA80075609735MAHG00041497208
2223RNRHR4096DAG00154033shanatabai mohan rathodDAGADVAJHARA107711111002157UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00154759vithal bhura rathodDAGADVAJHARA107711111002241UTIB0SNDCC12856
2223RNRHR4096DAG00138472Ade Bhavrao BhojuDAGADVAJHARA107711111002221UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096DAG00138489Akash Sheshirao jadhavDAGADVAJHARA107711111114480UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00138507Amol Baliram JadhavDAGADVAJHARA107711111114481UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00138529ANIL DATTA JADHAVDAGADVAJHARA107711111002116UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096DAG00138530ANIL DATTA JADHAVDAGADVAJHARA107711111002116UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096DAG00138606ARVIND GAJANAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002186UTIB0SNDCC19520
2223RNRHR4096DAG00138651AVIN VILAS RATHODDAGADVAJHARA107711111002126UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096DAG00138658Avinash sheshirao jadhavDAGADVAJHARA107711111114488UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00138677Babusing Ambu RathodDAGADVAJHARA107711111114472UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00138686BADAL PREMSING JADHAVDAGADVAJHARA107711111114482UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00138703BALIRAM FULASING JADHAVDAGADVAJHARA107711111002178UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00138718BANDU NURASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002153UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00138730BAPURAV RAYCHAND RATHODDAGADVAJHARA107711111002238UTIB0SNDCC13400
2223RNRHR4096DAG00138731BEBIBAI AMBHASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002237UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096DAG00138752Bharat Lalsingh AdeDAGADVAJHARA107711111002141UTIB0SNDCC19248
2223RNRHR4096DAG00138762BHAURAV NARAYAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002161UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00138795Bhivsing Bhavsing ChavhanDAGADVAJHARA107711111002131UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00138865DATTA CHARAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002227UTIB0SNDCC19792
2223RNRHR4096DAG00138901desu jemala rathodDAGADVAJHARA107711002114061UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00138903Deva JemlA RathodDAGADVAJHARA107711111115180UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00138948DHANRAJ VASRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002120UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00138998DINESH KASHIRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111107137UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00139026Dulsing Mansing AdeDAGADVAJHARA107711111002137UTIB0SNDCC19384
2223RNRHR4096DAG00139046FULASING MERASING ADEDAGADVAJHARA107711111002134UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00139072Ganapat Rayachand RathodDAGADVAJHARA107711111002162UTIB0SNDCC116320
2223RNRHR4096DAG00139085GANESH RAMCHANDRA ADEDAGADVAJHARA107711111002103UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00139114GANPAT GUTAJI RATHODDAGADVAJHARA107711111002128UTIB0SNDCC15032
2223RNRHR4096DAG00139133GEMASING MOHAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002156UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096DAG00139205Hemsing Ambu RathodDAGADVAJHARA107711111107147UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096DAG00139219INDAL BHAURAO ADEDAGADVAJHARA107711111002220UTIB0SNDCC14352
2223RNRHR4096DAG00139221INDAL KASHIRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002201UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00139222INDAL LALASING RATHODDAGADVAJHARA107711111114019UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00139269JAYASING BALIRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002171UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00139296JYOTI JIWAN ADEDAGADVAJHARA107711111112586UTIB0SNDCC16120
2223RNRHR4096DAG00139311KAILAS VILAS RATHODDAGADVAJHARA107711111002124UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096DAG00139359kAPURIBAI FULASING ADEDAGADVAJHARA107711111002148UTIB0SNDCC17072
2223RNRHR4096DAG00139381Kaushlyabai Tanik RathodDAGADVAJHARA107711111002236UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00139383KAVITA GAMSING CHAWANDAGADVAJHARA107711111112581UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096DAG00139410Kisan Gavalya PawarDAGADVAJHARA107711111002139UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG00139483Lalitabai Dharamsing AdeDAGADVAJHARA107711111002132UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00139562MADHUKAR MANIRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002209UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096DAG00139616MANOHAR NAMDEV RATHODDAGADVAJHARA107711111002197UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00139623MANOJ GEMASING ADEDAGADVAJHARA107711111113309UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00139754NAMDEV PRASRAM CHAVHANDAGADVAJHARA107711111116092UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00139763NAMDEV UTTAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002190UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00139784NARAYAN GEMA ADEDAGADVAJHARA107711111002208UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096DAG00139788Narayan kaniram PawarDAGADVAJHARA107711111116095UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00139790NARAYAN MERASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002158UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00139791NARAYAN MOHAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002107UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096DAG00139802NARAYAN SUNDARSING RATHODDAGADVAJHARA107711111002121UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096DAG00139803NARAYAN SUNDARSING RATHODDAGADVAJHARA107711111002121UTIB0SNDCC13944
2223RNRHR4096DAG00139885PANDU NARAYAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002160UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00139923Pawar Dharamsing KaniramDAGADVAJHARA107711111002144UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00139945Pradip Dasharam PawarDAGADVAJHARA107711111114474UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096DAG00140017Premsing Gema JadhavDAGADVAJHARA107711111112594UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00140073Raju Bhaurao AdeDAGADVAJHARA107711111107142UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096DAG00140123RAMESH CHARAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002228UTIB0SNDCC19792
2223RNRHR4096DAG00140139RAMESH NARASING RATHODDAGADVAJHARA107711111002152UTIB0SNDCC18432
2223RNRHR4096DAG00140141Ramesh Nurasing RathodDAGADVAJHARA107711111117234UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096DAG00140165Ramsing Mohan RathodDAGADVAJHARA107711111002226UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096DAG00140176RANJIT NARAYAN ADEDAGADVAJHARA107711111107133UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00140181RATHOD DAYRAM MANGUDAGADVAJHARA107711111116878UTIB0SNDCC14216
2223RNRHR4096DAG00140182Rathod Namdev TukaramDAGADVAJHARA107711111002196UTIB0SNDCC16120
2223RNRHR4096DAG00140190RAVI LALSING RATHODDAGADVAJHARA107711111112590UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG00140212ROHIDAS LALSING RATHODDAGADVAJHARA107711111002216UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096DAG00140276SANDIP BHIKU ADEDAGADVAJHARA107711111116106UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG00140295Sanjay Madhukar RathodDAGADVAJHARA107711111002200UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00140308Sanjay Vasram RathodDAGADVAJHARA107711111002118UTIB0SNDCC18432
2223RNRHR4096DAG00140316SANTOSH CHARAN RATHODDAGADVAJHARA107711111116103UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096DAG00140323SANTOSH FULASING ADEDAGADVAJHARA107711111002146UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096DAG00140330SANTOSH KASIRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111114477UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00140331SANTOSH MANGU RATHODDAGADVAJHARA107711111002215UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096DAG00140340Santosh Vasaram RathodDAGADVAJHARA107711111002122UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00140344SANTRIBAI UTTAM RATHODDAGADVAJHARA107711111116879UTIB0SNDCC14216
2223RNRHR4096DAG00140356Sarubai Gemasing AdeDAGADVAJHARA107711111107150UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096DAG00140360SARUBAI VASARAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002117UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096DAG00140361SARUBAI VASARAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002117UTIB0SNDCC18432
2223RNRHR4096DAG00140363SATARAM DASHRAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002204UTIB0SNDCC17480
2223RNRHR4096DAG00140421SHANKAR MANGU RATHODDAGADVAJHARA107711111116880UTIB0SNDCC14216
2223RNRHR4096DAG00140440Shantabai Ramsing RathodDAGADVAJHARA107711111002224UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096DAG00140442Sharad Jemla RathodDAGADVAJHARA107711111115181UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00140454SHILABAI RAMJI RATHODDAGADVAJHARA107711111002207UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096DAG00140459Shilabai Santosh AdeDAGADVAJHARA107711111002145UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096DAG00140482SHUBHASH MOHAN RATHODDAGADVAJHARA107711111116875UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096DAG00140509SUBHABAI GULAB JADHAVDAGADVAJHARA107711111002130UTIB0SNDCC19248
2223RNRHR4096DAG00140527SUDAM FULASING ADEDAGADVAJHARA107711111002147UTIB0SNDCC17072
2223RNRHR4096DAG00140559Sumanbai Dharamsing adeDAGADVAJHARA107711111002111UTIB0SNDCC114416
2223RNRHR4096DAG00140601Surekha Manoj AdeDAGADVAJHARA107711111114475UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00140635Tanik Gambhir RathodDAGADVAJHARA107711111002231UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096DAG00140675ULHAS RATAN RATHODDAGADVAJHARA107711111002109UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00140701UTTAM TUKARAM RATHODDAGADVAJHARA107711111002100UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096DAG00140777Vimal Madukar RathodDAGADVAJHARA107711111002218UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00140787Vinod Dasharam RathodDAGADVAJHARA107711111107138UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096DAG00140809Vishnu Parasaram chavvhanDAGADVAJHARA107711111002172UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096DAG00140814Vishvanath Rupala RathodDAGADVAJHARA107711111002230UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG00140822VISHWANATH SUNDARSING RATHODDAGADVAJHARA107711111112583UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00140868Yuvraj Uttam RathodDAGADVAJHARA107711111112587UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096DAG00129500ganesh namdev rathodDAGADVAJHARA107711111116102UTIB0SNDCC17072
2223RNRHR4096DAG00129567lilabai urf nilabai bhiku adeDAGADVAJHARA107711111107397UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096DAG00129601nilabai baliram jadhavDAGADVAJHARA107711111114483UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096DAG00129655purna ramesh rathodDAGADVAJHARA107711111116104UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096DAG00129774sudam ganpat rathodDAGADVAJHARA107711111002163UTIB0SNDCC19112
2223RNRHR4096DAG00129789sunita dharmsing pawarDAGADVAJHARA107711111114471UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096DAG00129808tukaram babyaDAGADVAJHARA107711111002169UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096DAG00129833vikas narayan rathodDAGADVAJHARA107711111116107UTIB0SNDCC18976
2324RNRHR4096DAG02102328kanta dulsing aadeDAGADVAJHARA,ramji tanda107711111115179UTIB0SNDCC111696
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×