मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी वझरा बु

2324RNRHR4096WAJ02698524Abhiman Anandrao PendorWAJHARA BK107711111109231UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698525Anusayabai Bhimrao KanakeWAJHARA BK107711111109226UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698526Baliram Janga SidamWAJHARA BK107711111109371UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698527Baliram Vitthal DoankewarWAJHARA BK107711111109254UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698528Bhimrao Manik PendorWAJHARA BK107711111109165UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698529Bhugangrav Janga SidamWAJHARA BK107711111109298UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698530Chandabai Manoj KumarWAJHARA BK107711111113583UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698531Dattaram Mahadev MesramWAJHARA BK107711111109180UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698532Deepak Vitthal DoankewarWAJHARA BK107711111109250UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698533Devrao Kondba MadaviWAJHARA BK107711111109401UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698534Dilip Kondba MadaviWAJHARA BK107711111109317UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698535Dilip Rukmana BadawarWAJHARA BK107711111109011UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698536Dyanoba Bhagwat KumbhareWAJHARA BK107711111117022UTIB0SNDCC16800
2324RNRHR4096WAJ02698537Gulabrao Janga SidamWAJHARA BK107711111109267UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698538Jairaj Abadas PatilWAJHARA BK107711111109232UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698539Kamalbai Devrao MadaviWAJHARA BK107711111109265UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698540Kranti Gyanoba KumbhareWAJHARA BK107711111115121UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698541Mahendra Narayan BadawarWAJHARA BK107711111109164UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698542Nilima Niraj GedamWAJHARA BK107711111115324UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698543Pandu Shamrao AtramWAJHARA BK107711111115125UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698544Pankaj Baliram GedamWAJHARA BK107711111117014UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698545Pradeep Jayaraj PatilWAJHARA BK107711111109251UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698546Prakash Vitthal DonkewarWAJHARA BK107711002002382UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698547Ramakrishna Mahadu KursangeWAJHARA BK107711111109341UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698548Ramesh Devrao KursangeWAJHARA BK107711111115124UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698549Renukabai Jairaj PatilWAJHARA BK107711111109049UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698550Rukmanna Ramlu BadawarWAJHARA BK107711111109344UTIB0SNDCC16800
2324RNRHR4096WAJ02698551Sandeep Rukmana BadawarWAJHARA BK107711111109022UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698552Sanjay Vitthal BombhareWAJHARA BK107711111109062UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698553Shalik Mahadu KursangeWAJHARA BK107711111109343UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698554Sonabai Dutta KumareWAJHARA BK107711111116997UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698555Sukhshant Subhash PatilWAJHARA BK107711111117013UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698556Suraj Baliram GedamWAJHARA BK107711111115322UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698557Suresh Laxman PatilWAJHARA BK107711111109063UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698558Vasant Prabhakar PendorWAJHARA BK107711111115347UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698559Vijay Kondba MadaviWAJHARA BK107711111109350UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698560Vijaya Chokha PatilWAJHARA BK107711111109146UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698561Vilas GanpatraoWAJHARA BK107711111109123UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698562Vitthal Buchanna BankewarWAJHARA BK107711111109301UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02698563Yuvraj Dadarao PatilWAJHARA BK107711111109278UTIB0SNDCC15100
2324RNRHR4096WAJ02090219Annapurnabai Devidas TagadpelliwarWAJHARA BK107711111109072UTIB0SNDCC14352
2324RNRHR4096WAJ02090220Badu NanuWAJHARA BK107711111109218UTIB0SNDCC16800
2324RNRHR4096WAJ02090221Dnyaneshwar Ambadas PatilWAJHARA BK107711111109096UTIB0SNDCC15576
2324RNRHR4096WAJ02090222Kalavati Bhimrao PendorWAJHARA BK107711111109362UTIB0SNDCC19520
2324RNRHR4096WAJ02090223Manik Nagerao MeshramWAJHARA BK107711111109177UTIB0SNDCC16256
2324RNRHR4096WAJ02090224Narayan Ramlu BadawarWAJHARA BK107711111109163UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096WAJ00138468Abhiman Anandrao PendorWAJHARA BK107711111109231UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096WAJ00138476Ajamkhaw SinkandarkhawWAJHARA BK107711111109098UTIB0SNDCC13400
2223RNRHR4096WAJ00138505Amjad LalkhaWAJHARA BK107711111108963UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096WAJ00138514Amol Vijayakumar PatilWAJHARA BK107711111109099UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00138522Anandrao Sakhram WaghadeWAJHARA BK107711111109077UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096WAJ00138574Anusaya PritamWAJHARA BK107711111109067UTIB0SNDCC14216
2223RNRHR4096WAJ00138577Anusayabai Bhimrao KanakeWAJHARA BK107711111109226UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096WAJ00138582Anusayabai Shamrao PendorWAJHARA BK107711111109187UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00138595Arjun Shamrao GedamWAJHARA BK107711002100108UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096WAJ00138632Ashok Govidrao PatilWAJHARA BK107711111109176UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096WAJ00138636Ashok Vitthal KambleWAJHARA BK107711002109833UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096WAJ00138655Avinash Manohar KanakeWAJHARA BK107711111109134UTIB0SNDCC15304
2223RNRHR4096WAJ00138656Avinash Narayan BadawarWAJHARA BK107711111113581UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096WAJ00138709Baliram Vitthal DoankewarWAJHARA BK107711111109254UTIB0SNDCC17344
2223RNRHR4096WAJ00138724Bapurao Linga GedamWAJHARA BK107711111109040UTIB0SNDCC13536
2223RNRHR4096WAJ00138735Bhagabai Laxman TalandeWAJHARA BK107711111108979UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096WAJ00138767Bhavrao Sitru MadaviWAJHARA BK107711111115346UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096WAJ00138778Bhimbai Bhr Maroti GedamWAJHARA BK107711111109105UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00138785Bhimrao Jalpat KinakeWAJHARA BK107711111109387UTIB0SNDCC112512
2223RNRHR4096WAJ00138787Bhimrao Manik PendorWAJHARA BK107711111109165UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00138788Bhimrao Nago KankewarWAJHARA BK107711111109058UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096WAJ00138814Chandabai Manoj KumarWAJHARA BK107711111113583UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00138817Chandrabhagabai Ramrao RekulwarWAJHARA BK107711111109249UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096WAJ00138820Chandrakala Bharat KambleWAJHARA BK107711111109205UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096WAJ00138848Dadarao Kundlik PatilWAJHARA BK107711111109316UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00138850Dadarao Sitru MadaviWAJHARA BK107711111109238UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096WAJ00138854Daivashala Rupesh BankewarWAJHARA BK107711111115339UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096WAJ00138855Damodhar Pandurang HalwaleWAJHARA BK107711111105838UTIB0SNDCC14760
2223RNRHR4096WAJ00138860Dashrath Vitthal KambleWAJHARA BK107711111109411UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096WAJ00138869Datta Pundalik PatilWAJHARA BK107711111109151UTIB0SNDCC15576
2223RNRHR4096WAJ00138878Datta Vithal PatilWAJHARA BK107711111109385UTIB0SNDCC112376
2223RNRHR4096WAJ00138881Dattaram Mahadev MesramWAJHARA BK107711111109180UTIB0SNDCC16256
2223RNRHR4096WAJ00138921Devidas Raju JadhavWAJHARA BK107711111117019UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00138928Devrao Chinnaya GolewarWAJHARA BK107711111117035UTIB0SNDCC19384
2223RNRHR4096WAJ00138929Devrao Deva GedamWAJHARA BK107711111109415UTIB0SNDCC111696
2223RNRHR4096WAJ00138930Devrao Kondba MadaviWAJHARA BK107711111109401UTIB0SNDCC114688
2223RNRHR4096WAJ00138933Devrao Shamrao ShedmakeWAJHARA BK107711111109200UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00138942Dhammanand Vijay PatilWAJHARA BK107711111109225UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096WAJ00138957Dharma Anandrao PendorWAJHARA BK107711111109376UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096WAJ00138958Dharma Malku KumareWAJHARA BK107711111109346UTIB0SNDCC18568
2223RNRHR4096WAJ00138971Dhurpatabai Bapurao DhurveWAJHARA BK107711111115305UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00138972Dhurpatabai Devrao GedamWAJHARA BK107711111109396UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096WAJ00138979Dilip Devidas TagalpallewarWAJHARA BK107711111109220UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096WAJ00138983Dilip Kondba MadaviWAJHARA BK107711111109317UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096WAJ00139020Dnyaneshwar Ukdrao PatilWAJHARA BK107711002000216UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096WAJ00139036Dyanoba Bhagwat KumbhareWAJHARA BK107711111117022UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096WAJ00139052Gajanan Devi Shankar UpadheWAJHARA BK107711111109191UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00139057Gajanan Laxman BankewarWAJHARA BK107711111109192UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00139060Gajanan P. Devidas TagalpallewarWAJHARA BK107711111109179UTIB0SNDCC16392
2223RNRHR4096WAJ00139062Gajanan Rajanna BankewarWAJHARA BK107711111109372UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00139067Gajanan Vilas MasamvarWAJHARA BK107711111117026UTIB0SNDCC14896
2223RNRHR4096WAJ00139080Ganesh Maroti KukalwarWAJHARA BK107711111108990UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096WAJ00139083Ganesh Rajaiya BandrawarWAJHARA BK107711111102824UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096WAJ00139099Gangadhar Malanna KalamwarWAJHARA BK107711111109256UTIB0SNDCC17480
2223RNRHR4096WAJ00139149Gopal Rajanna BankewarWAJHARA BK107711111109370UTIB0SNDCC110064
2223RNRHR4096WAJ00139174Gulab Kachru PatilWAJHARA BK107711111109029UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00139224India P. Dutta KambleWAJHARA BK107711111109361UTIB0SNDCC19384
2223RNRHR4096WAJ00139245Jagjivan Arjun KoveWAJHARA BK107711111113584UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096WAJ00139248Jairaj Abadas PatilWAJHARA BK107711111109232UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096WAJ00139288Jijabai Bhr. Punjab RaoWAJHARA BK107711111109290UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096WAJ00139290Jintendra Kachru KambleWAJHARA BK107711111109377UTIB0SNDCC110744
2223RNRHR4096WAJ00139294Jotsana Pandit PawarWAJHARA BK107711111109010UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00139297Jyoti Sukhdev KarewadWAJHARA BK107711111109280UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096WAJ00139302Kacharbai Ambadas PatilWAJHARA BK107711111109007UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00139308Kailas Kachru PatilWAJHARA BK107711111109027UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00139316Kalabai Sambhaji KumareWAJHARA BK107711111109357UTIB0SNDCC18976
2223RNRHR4096WAJ00139319Kalavatibai Pochenna aitwarWAJHARA BK107711111109369UTIB0SNDCC19928
2223RNRHR4096WAJ00139324Kalpana Manku PendorWAJHARA BK107711111115118UTIB0SNDCC14760
2223RNRHR4096WAJ00139336Kamalabai Pandit RathorWAJHARA BK107711111108991UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096WAJ00139341Kamalbai Devrao MadaviWAJHARA BK107711111109265UTIB0SNDCC17480
2223RNRHR4096WAJ00139342Kamalbai Laxman BankewarWAJHARA BK107711111102411UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00139344Kamalbai Rajaram aitwarWAJHARA BK107711111109303UTIB0SNDCC18024
2223RNRHR4096WAJ00139365Kasabai Gangadhar BhusewarWAJHARA BK107711111109246UTIB0SNDCC113872
2223RNRHR4096WAJ00139389Kedar Digambar DoankewarWAJHARA BK107711111109381UTIB0SNDCC113872
2223RNRHR4096WAJ00139396Keshav Lakhu KumarWAJHARA BK107711111109053UTIB0SNDCC17888
2223RNRHR4096WAJ00139403Kiran Dharma KumarWAJHARA BK107711111109276UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096WAJ00139409Kisan Bhimrao GedamWAJHARA BK107711111109295UTIB0SNDCC114416
2223RNRHR4096WAJ00139436Kishore Babarao Patil.WAJHARA BK107711111109416UTIB0SNDCC112512
2223RNRHR4096WAJ00139455Kranti Gyanoba KumbhareWAJHARA BK107711111115121UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096WAJ00139456Krishna Jalpat KinakeWAJHARA BK107711111117025UTIB0SNDCC17480
2223RNRHR4096WAJ00139470Lakhu Limba PawarWAJHARA BK107711111109274UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096WAJ00139475Lakshmibai Manohar ParamWAJHARA BK107711111109155UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096WAJ00139484Lalitabai Raju MeshramWAJHARA BK107711111109326UTIB0SNDCC18160
2223RNRHR4096WAJ00139497Laxman Buchanna BankewarWAJHARA BK107711111109300UTIB0SNDCC116184
2223RNRHR4096WAJ00139500Laxman Devanna GorkantwarWAJHARA BK107711111115336UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00139502Laxman Gagana BankewarWAJHARA BK107711111109279UTIB0SNDCC17752
2223RNRHR4096WAJ00139506Laxman KeshavWAJHARA BK107711111109342UTIB0SNDCC18432
2223RNRHR4096WAJ00139509Laxman Narayan RekulwarWAJHARA BK107711111108970UTIB0SNDCC12448
2223RNRHR4096WAJ00139512Laxman Sheikha MeshramWAJHARA BK107711111115301UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096WAJ00139514Laxman Sunga DhurveWAJHARA BK107711111109142UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096WAJ00139531Lilabai Karnu MadaviWAJHARA BK107711111115117UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096WAJ00139566Madhukar Vithal DoankewarWAJHARA BK107711111109273UTIB0SNDCC17616
2223RNRHR4096WAJ00139569Mahabodhi Tatoba MaskeWAJHARA BK107711111109374UTIB0SNDCC17208
2223RNRHR4096WAJ00139577Mahendra Narayan BadawarWAJHARA BK107711111109164UTIB0SNDCC15848
2223RNRHR4096WAJ00139580Malabai Bhr. Deepak PatilWAJHARA BK107711111109138UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096WAJ00139589Mandabai Maroti GedamWAJHARA BK107711111109335UTIB0SNDCC18296
2223RNRHR4096WAJ00139601Manikrao Sheka MadaviWAJHARA BK107711111109398UTIB0SNDCC114144
2223RNRHR4096WAJ00139612Manku Prabhakar PendorWAJHARA BK107711111109095UTIB0SNDCC16936
2223RNRHR4096WAJ00139613Manohar BhumannaWAJHARA BK107711111109154UTIB0SNDCC15712
2223RNRHR4096WAJ00139657Maya Vinod PawarWAJHARA BK107711111115331UTIB0SNDCC15304
2223RNRHR4096WAJ00139695Mohan Sesherao AkkemwarWAJHARA BK107711111115304UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096WAJ00139710Mukinda Chokha PatilWAJHARA BK107711111109059UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096WAJ00139760Namdev Soma PatilWAJHARA BK107711111108987UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096WAJ00139764Namdev Vitthal KambleWAJHARA BK107711111113586UTIB0SNDCC15440
2223RNRHR4096WAJ00139801Narayan Shankar ShilawarWAJHARA BK107711111109367UTIB0SNDCC19656
2223RNRHR4096WAJ00139812Narsabai PotannaWAJHARA BK107711111109223UTIB0SNDCC16800
2223RNRHR4096WAJ00139829Nikhil Kishanrao NagareWAJHARA BK107711111109193UTIB0SNDCC16528
2223RNRHR4096WAJ00139842Nilima Niraj GedamWAJHARA BK107711111115324UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096WAJ00139849Nirmalabai Abhiman PendorWAJHARA BK107711111109215UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096WAJ00139852Nita Gajanan BankewarWAJHARA BK107711111115120UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096WAJ00139854Nitesh P SubhashWAJHARA BK107711111109214UTIB0SNDCC16664
2223RNRHR4096WAJ00140711Vamana AsannaWAJHARA BK107711111109248UTIB0SNDCC17344
2223RNRHR4096WAJ00140724Vasant Bapurao KadamWAJHARA BK107711111109129UTIB0SNDCC15304
2223RNRHR4096WAJ00140840Wagubai Kishan GedamWAJHARA BK107711111109090UTIB0SNDCC14760
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×