निम्न पैनगंगा पाटबंधारे प्रकल्प चिमटा धारण यवतमाळ जिल्हा यादी

यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यातील निम्न पैनगंगा पाटबंधारे प्रकल्पाची रखडलेली कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम पुन्हा सुरू होईल​

यवतमाळ जिल्ह्यामधील प्रभावित असलेले तालुके

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×